Werken

Werk creëert werk en verhoogt de algemene welvaart en levensstandaard van de bevolking.
Mensen die een job hebben, kunnen zelf in de normale omstandigheden in hun onderhoud en dat van hun gezin voorzien. Dit draagt bij tot het zelfbeeld en het geluk van het individu. Daarom is het belangrijk om jobs te creëren en om mensen aan de slag te krijgen. Het hebben van een job is immers de beste sociale zekerheid die er is en dus moet jobcreatie een essentieel onderdeel vormen van het sociaal beleid.
Het is echter belangrijk dat de jobs op maat van de mensen gemaakt worden. zodat er een goed ze een goed evenwicht kan gevonden worden tussen werk en privé. Dit is niet enkel belangrijk voor tweeverdieners, maar ook voor nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en werknemers met zorg voor hulpbehoevende familieleden.

In de dienstencheque-onderneming Uvalabor waar ik voorzitter van ben, hebben wij als eerste doelstelling werkgelegenheid te scheppen voor mensen van Hoeilaart en omgeving. Door het geven van de nodige flexibiliteit inzake uurroosters, proberen wij de activiteitsgraad te verhogen. Bovendien bieden wij onze werknemers opleidingen aan en trachten hen zo kansen te bieden om aan hun eigen toekomst te bouwen.
Teneinde de inzetbaarheid van mensen te verhogen, dient levenslang leren een vast onderdeel te worden van elke loopbaan. De loonkloof tussen mannen en vrouwen dient weggewerkt te worden en vrouwen moeten gelijke kansen krijgen in het bedrijfsleven, niet is tegenwoordig niet door het instellen van quota, maar door het mogelijk maken voor vrouwen om gezin en werk te combineren.

In het tijdperk van globalisering waar productie en consumptie van goederen en diensten niet langer tot een bepaalde regio beperkt zijn, is een versoepeling van onze arbeidsmarkt noodzakelijk. De loonhandicap van België dient aangepakt te worden door middel van lastenverlagingen op arbeid om zo de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren. Ook dient er geïnvesteerd te worden in de kenniseconomie door in te zetten op onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.

Met het oog op het veiligstellen van de pensioenen, moet men de activiteitsgraad verhogen. Het systeem van het brugpensioen dient afgebouwd te worden en de ervaring van oudere werknemers moet zoveel mogelijk benut worden, door jobs op hun maat te creëren. Bovendien zouden gepensioneerden die nog verder willen werken, hiertoe de keuze moeten hebben.

%d bloggers liken dit: