Werf 3: Een energie unie

We hebben een eengemaakt Europees energiebeleid nodig in de EU die leidt tot een werkelijk eengemaakte energie unie, zodat we onafhankelijk worden van schunnige regimes voor onze energiebevoorrading en onze klimaatdoelstellingen kunnen realiseren.

Jaarlijks importeert de EU voor 350 miljard € aan fossiele brandstoffen, dat is dus voor bijna 1 miljard per dag! Als je daarbij nog weet dat die invoer vaak uit landen is waar de beginselen van de democratie, de rechtstaat, de vrije meningsuiting en de persvrijheid niet gerespecteerd worden, dan is het duidelijk dat we er als Unie alles aan moeten doen om die (fossiele) energie-afhankelijkheid af te bouwen. Dit is van groot strategisch belang: het afsluiten van de energietoevoer zou desastreuze gevolgen hebben op de Europese economie en welvaart en kan dus als strategisch wapen gebruikt worden. Dit risico moeten we uitshakelen.

Daartoe moet een echte Europese Energie-Unie moet voltooid worden die inzet op duurzame energie en werkt op basis van Europese samenwerking. De Europese elektriciteitsnetten moeten onderling met elkaar verbonden worden zodat energie gemakkelijk kan getransporteerd worden van waar regio’s met overschotten naar regio’s met tekorten.

Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst. We zetten in op zonne-energie, windenergie, biomassa en biobrandstoffen. Via warmtenetten wordt warmte die vrijkomt via gebouwen en industrie aangeleverd waar het nodig is. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologieën om producten en processen veel energie-efficiënter te maken. Op die manier kunnen we bovendien het ambitieuze plan om Europa tegen 2050 CO2 neutraal te maken, realiseren. Het energie- en het klimaatbeleid gaan dus hand in hand. ;