Werf 2: Een concurrentiele Europese markt

Naast het creëren van een gelijk speelveld tussen Europese en niet-Europese bedrijven is het ook nodig om de eenheidsmarkt verder te versterken. De eengemaakte Europese markt is de hoeksteen van het Europese project. Ondanks de enorme stappen die we doorheen jaren hebben gezet, is er nog veel werk aan de winkel. Om de handel binnen Europa verder te doen floreren, dienen we barrières verder weg te nemen een eengemaakte standaarden overal te implementeren. Er is nood aan een Kapitaalmarktunie om bedrijven meer keuzemogelijkheden inzake financiering te geven en een volwaardige Europese digitale eenheidsmarkt om te kunnen concurreren met andere economieën.

Een groot deel van onze Belgische economische ontwikkeling hebben we te danken we aan de Europese eengemaakte markt. Ze bracht iedere Vlaming jaarlijks gemiddeld 1.060 euro op tussen 1990 en 2015 (Bron: Voka) en ze liet de Europese bedrijven toe om te groeien en internationaal competitief te blijven. 70% van de Belgische export gaat naar EU-landen (Bron: Voka). Toch kan de Europese eenheidmarkt nog verdiept en verbreed worden. Al te vaak stellen lidstaten nog maatregelen in die het werkelijk vrije verkeer van goederen en diensten belemmeren. Daardoor is de markt niet zo efficient als ze zou kunnen zijn en wordt er minder welvaart gecreerd dan zou kunnen. Bovendien moet de eenheidsmarkt verbreed worden: nieuwe innovatieve technologische bedrijven in de energie-sector, digitalisering, artificiele intelligentie en robotica dienen verder gestimuleerd te worden. Door massaal in te zetten op onderzoek en innovatie kan de EU koploper ook worden in de groene economie.

Om innovatie en een toekomstgerichte economische groei mogelijk te maken moeten startups, innovatieve ideeën en nieuwe producten onmiddellijk op grote schaal kunnen uitgerold worden om internationaal door te breken: een Europese startup licentie dus. Met een ééngemaakte licentie vermijden we dat ondernemers ontmoedigd raken door de mogelijke administratieve rompslomp.

Een bijkomende stap om deze innovatie en een toekomstgerichte economische groei mogelijk te maken, is de digitale interne markt. Hierbij blijven we werken met het principe om barrières zoveel mogelijk te elimineren.

De EU moet ook het voortouw nemen in het aannemen van wetgeving over innovatieve technologieën zoals blockchain en artificiële intelligentie. Door Europese standaarden vast te leggen creëren we rechtszekerheid voor digitale ondernemers en verzekeren we een gelijke ontwikkeling van deze technologieën binnen Europa.

Omwille van deze nood aan technologische vooruitgang moet Europa ook meer inzetten op investeringen door de private sector. Deze Europese fondsen voor onderzoek en innovatie moeten versimpeld worden zodat ook onze kmo’s eenvoudig hun weg vinden. Duidelijke en eenduidige regels en criteria moeten gelden voor alle Europese fondsen, zodat duplicatie van ingewikkeld papierwerk zo veel mogelijk vermeden wordt. Tot slot pleit ik voor de ontwikkeling van een Europese kapitaalmarktunie. Hiermee kan Europees durfkapitaal verder gemobiliseerd worden naar Angelsaksisch model. Vandaag de dag zijn investeringen nog te vaak afhankelijk van banken. Dit durfkapitaal is essentieel voor de ontwikkeling van startups en kmo’s. Toegang tot kapitaal in de ontwikkelingsfase verhoogt de kans op succes en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast geeft dit aan spaarders meer beleggingsmogelijkheden. Zo kunnen we grensoverschrijdende kapitaalstromen stimuleren door buitenlandse activa te aanvaarden als onderpand bij het aangaan van ondernemingskredieten.