Staatssecretaris De Bleeker reageert op Rekenhof: “Uitdagingen zijn inderdaad groot”

In de commissie financiën heeft het Rekenhof zijn opmerkingen toegelicht over de begroting 2021 en het meerjarenkader 2021-2024. Het Rekenhof duidt op de risico’s van de economische onzekerheid ten gevolge van de coronacrisis. Ook stelt het Rekenhof vast dat er nog veel maatregelen dieper moeten worden uitgewerkt. Staatssecretaris voor Begroting verwelkomt de opmerkingen van hetMeer lezen over “Staatssecretaris De Bleeker reageert op Rekenhof: “Uitdagingen zijn inderdaad groot””

Staatssecretaris Eva De Bleeker stelt beleidsnota Begroting voor

Deze namiddag heeft Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker haar beleidsnota voorgesteld in de commissie Financiën. De krachtlijnen van het begrotingsbeleid zijn het bestrijden van de coronacrisis, werken aan herstel, budgettaire houdbaarheid en het behalen van sociale, veiligheids- en competiviteitsdoelstellingen. Daarnaast wil de staatssecretaris werk maken van een begrijpbare begroting en inzetten op beleidsevaluatie doorMeer lezen over “Staatssecretaris Eva De Bleeker stelt beleidsnota Begroting voor”

Begroting voor 2021 neemt eerste horde

Vandaag keurde de ministerraad de begrotingsnotificaties goed. Die leggen de basis voor de begroting voor 2021. Ondanks de gigantische impact die de coronacrisis heeft, houdt de nieuwe regering vast aan haar belofte om het overheidsapparaat efficiënter te maken en nieuwe investeringen te doen. Zo worden de pensioenen opgetrokken, worden de laagste uitkeringen opgetrokken en krijgtMeer lezen over “Begroting voor 2021 neemt eerste horde”