Onderwijs

Ieder kind moet alle kansen krijgen om zich te ontplooien, een kritische geest te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen. Het onderwijssysteem moet tot doel hebben kinderen op te leiden tot mondige en weerbare volwassenen die terecht kunnen op de arbeidsmarkt.

Onderwijs dient zich niet enkel tot de jeugd et beperken: levenslang leren, permanente bijscholing en volwassenenonderwijs zijn noodzakelijk om uit te groeien tot een kenniseconomie die op het hoogste niveau aan onderzoek en ontwikkeling doet en zo de concurrentie met de nieuwe groeilanden aan kan gaan.

Kinderen zouden op zeer jonge leeftijd reeds spelenderwijs een tweede taal moeten kunnen leren. Dit is niet enkel een extra stimulans voor hun intellectuele ontwikkeling, maar zal ook nadien een positieve invloed hebben op hun capaciteiten om vreemde taken te leren. Het is niet logisch dat in de Rand kinderen soms pas in het vijfde leerjaar Frans leren, terwijl hun collega’s in Brussel (met wie ze nadien vaak in het Brussel secundair onderwijs zullen zitten) reeds vanaf de kleuterklas een tweede taal leren. Daarom pleit ik vurig voor het verlagen van de leeftijd waarop men in de Rand met Frans begint: het is tijd dat er ook in de Nederlandstalige kindjes in het Nederlandstalig onderwijs geïnvesteerd wordt.

%d bloggers liken dit: