ZOEKEN

Wat met geannuleerde paaskampen?

Traditioneel trekken duizenden kinderen op sport- of vakantiekamp tijdens de paasvakantie. Ook dit jaar planden heel wat ouders voor hun kroost een fijne vakantiebezigheid. Door de coronamaatregelen zagen sommige organisatoren zich echter genoodzaakt de plannen aan te passen of zelfs te annuleren. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker helpt ouders de bomen door het bos te vinden en wat hun rechten bij dergelijke annulaties zijn. 

Een paaskamp kan op verschillende manieren zijn georganiseerd en de coronamaatregelen hebben dus op elk scenario een andere impact. Per scenario geldt een ander verhaal. 

 

Uw kind is ingeschreven voor een (sport)kamp zonder overnachting georganiseerd door organisaties zoals Sporty, Sportievak, Sporta, Panta Rhei, ..

 

Het overlegcomité wijzigde niets aan de regels rond deze jeugdkampen. Op jeugdkampen in de paasvakantie en hobby's van kinderen komen geen extra beperkingen. Voor de kampen waren de groepen eerder wel al ingeperkt tot maximum 10 personen en mochten er geen overnachtingen meer plaatsvinden. Deze kunnen in principe nog altijd doorgaan. Het kan zijn dat de aanbieder alsnog de activiteit annuleert. Een aantal organisaties bieden alternatieven aan.  Bij betwisting is het aan de rechter om daarover te oordelen. Je kan niet verplicht worden om het restbedrag te betalen. 

Omboeken is mogelijk als de organisator dat aanbiedt. Vouchers of waardebonnen zijn mogelijk. Maar de bescherming die deze waardebon je biedt hangt af van de voorwaarden op die waardebon.

Een organisatie kan administratiekosten inhouden op de terugbetaling afhankelijk van de annulatievoorwaarden van toepassing op het kamp. Bij een annulering die je zelf wilt maken, wordt vaak een administratiekost aangerekend naargelang de condities. 
Veel organisatoren zullen bij annulatie omwille van COVID 19 maatregelen het volledige bedrag terugstorten, zonder bijkomende administratiekosten. Dit kan echter door verschillende omstandigheden ook zijn met aftrek van de administratiekosten. Goede en duidelijke communicatie is hierbij heel belangrijk.

Als het aangeboden alternatief niet aansluit bij je noden, is het terugvragen van je voorschot afhankelijk van de algemene voorwaarden en algemeen geldende regels. De aanbieder zou zich kunnen beroepen op overmacht in kader van de coronacrisis.

 

Uw kind is ingeschreven voor een kamp zonder overnachting georganiseerd door de plaatselijke dans- of sportclub 

 

Het overlegcomité wijzigde niets aan de regels rond deze jeugdkampen. Op jeugdkampen in de paasvakantie en hobby's van kinderen komen geen extra beperkingen. Voor de kampen waren de groepen eerder wel al ingeperkt tot maximum 10 personen en mochten er geen overnachtingen meer plaatsvinden. Deze kunnen in principe nog altijd doorgaan. Het kan zijn dat de aanbieder alsnog de activiteit annuleert. 

Wanneer je lidgeld of kampgeld betaalt aan je club staat daar normaliter een tegenprestatie tegenover. Als die tegenprestatie er niet is kunnen leden in normale omstandigheden hun geld terugvragen of een compensatie vragen volgens de voorwaarden van de club en het algemeen geldend recht.

De gezondheidscrisis kan als een geval van overmacht gezien worden, waardoor de verplichtingen van beide partijen vervallen: het lid moet met andere woorden zijn lidgeld niet betalen als hij dat nog niet gedaan heeft. De club moet geen tegenprestatie bieden als er al wel lidgeld of kampgeld zou betaald zijn. Als beide partijen maximaal hun rechten trachten te doen gelden kan dat voor heel wat uitdagingen zorgen. Een volledige terugbetaling van het lidgeld of kampgeld eisen zal namelijk veel clubs in verdere problemen storten. Beroepen op overmacht, het lidgeld of kampgeld niet terugbetalen en rekenen op begrip van de leden is ook niet altijd evident, zeker wanneer het gaat over kwetsbare leden voor wie sport de enige uitlaatklep is. 

Omboeken is mogelijk als de organisator dat aanbiedt. Vouchers of waardebonnen zijn mogelijk. Maar de bescherming die deze waardebon je biedt hangt af van de voorwaarden op die waardebon.

Een organisatie kan administratiekosten inhouden op de terugbetaling afhankelijk van de annulatievoorwaarden van toepassing op het kamp. Bij een annulering die je zelf wilt maken, wordt vaak een administratiekost aangerekend naargelang de condities. Veel organisatoren zullen bij annulatie omwille van COVID 19 maatregelen het volledige bedrag terugstorten, zonder bijkomende administratiekosten. Dit kan echter door verschillende omstandigheden ook zijn met aftrek van de administratiekosten. Goede en duidelijke communicatie is hierbij heel belangrijk.

Daarom riep Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker sportclubs en hun leden (of hun ouders) al op om samen naar redelijke alternatieven te zoeken die maximaal tegemoetkomen aan de verzuchtingen van beiden. Naast de mogelijkheid om een gedeeltelijke of pro rata terugbetaling te vragen, wijst De Bleeker in samenspraak met de Vlaamse Sportfederatie op een aantal mogelijke alternatieven die clubs en leden kunnen verkennen. Die alternatieven zouden ook toegepast kunnen worden op de situatie met het kampgeld. 

  • Verlenging van de periode van het lidmaatschap  

  • Korting op het lidgeld voor het volgende seizoen (of kampgeld voor volgende kamp) 

  • Terugbetaling in waardebonnen voor lokale handelaren  

  • Terugbetaling in natura zoals de sport-outfit  

  • Gratis of verminderde prijs voor deelname aan clubstages in de schoolvakanties  

  • Tussenkomst in opleidingskosten  

  • Indien er een regelmatig online aanbod wordt uitgewerkt door de club, wordt de periode waarin het online aanbod wordt aangeboden, niet meegerekend in de totale duur voor het ontbreken van sportactiviteiten. 

 

Uw kind is ingeschreven voor een kamp met overnachting georganiseerd door (zomer)kamporganisaties in binnen- of buitenland zoals Topvakanties, Outside Jongeren, De Pauw, .. 

 

De aanbieder valt wellicht onder de pakketreiswetgeving als organisator doordat er sprake is van een combinatie van tenminste twee reisdiensten. Wanneer een pakketreis wordt geannuleerd moeten alle door de reiziger hiervoor betaalde bedragen zo snel mogelijk worden terugbetaald en uiterlijk binnen 14 dagen. De reisorganisator van pakketreizen is verplicht zich te verzekeren tegen insolventie. Wanneer de reisorganisator dus niet kan terugbetalen wegens faillissement, zal de verzekering de klant terugbetalen. 

Let op: in sommige gevallen zal de organisator van een sportkamp niet onder de pakketreiswetgeving vallen indien zij bv. enkel sportactiviteiten aanbiedt. Het moet dus vallen binnen de definitie van de pakketreis. De FOD Economie geeft op haar website verduidelijking aan de definitie.  

Omboeken is mogelijk als de organisator dat aanbiedt. Maar de reiziger heeft steeds de keuze om alsnog de terugbetaling te verkrijgen. Wanneer je omboekt naar een nieuwe pakketreis valt die sowieso opnieuw onder de pakketreiswetgeving en door de organisator voorziene insolventiebescherming, net zoals de eerst geboekte reis. Wanneer die geannuleerd wordt of niet kan doorgaan wegens faillissement van de organisator, zal je sowieso je geld kunnen terugkrijgen. 

Vouchers of waardebonnen zijn mogelijk. Maar de bescherming die deze waardebon je biedt hangt af van de voorwaarden op die waardebon. Een dergelijke voucher/waardebon valt niet onder de insolventieverzekering van de organisator en zal dus niet uitbetaald worden bij een eventueel faillissement. Dit is dus een belangrijk verschil met de coronavouchers die tussen 19 maart en 20 juni werden uitgegeven onder het Ministerieel Besluit van Minister Muylle dat reizigers verplichte om de coronavoucher te aanvaarden, mits deze weliswaar onder de  insolventieverzekering van de organisator viel.

Voor pakketreizen geldt: in geval van buitengewone omstandigheden is de opzegging (door reiziger dan wel organisator) kosteloos. Administratieve kosten kunnen niet doorgerekend worden. 

 

Quid fiscaal voordeel voor kinderopvang … mag je het kamp opnemen in je belastingaangifte als je je geld terugkreeg? 

 

Wanneer een kamporganisatie een sportkamp organiseert, kunnen ouders van deelnemende kinderen vaak een deel van de kosten van sportkampen inbrengen via hun belastingaangifte. Sportkampen vallen namelijk onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'. 

Daarvoor moeten je bewijsstukken zoals het fiscaal attest van de kosten die het vorige jaar gemaakt zijn voor de opvang ter beschikking houden van de administratie. Op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen kunnen dus niet meegenomen worden.