ZOEKEN

Sterkere groei resulteert mogelijks in minder Europese middelen

Ons land kende de voorbije maanden een sterke economische heropleving. Hoewel dat zeer goed nieuws is voor onze overheidsfinanciën, heeft het mogelijks ook een impact op de Europese relancemiddelen die ons land zal krijgen. Die zijn namelijk gedeeltelijk afhankelijk van de economische groei. Dat wist staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker vandaag te zeggen. Op basis van voorlopige inschattingen zal ons land het mogelijks het met 4,55 miljard moeten doen in plaats van 5,9 miljard. Deze middelen worden verdeeld over de verschillende deelstaten en de federale overheid. Het definitief bedrag wordt in juni 2022 vastgelegd en kan dus onder invloed van de coronacrisis nog wijzigen.

Om de economische en sociale impact van de coronapandemie in te dijken en om de Europese economie en samenleving meer duurzaam en weerbaarder te maken lanceerde de Europese Commissie de Recovery and Resilience Facility (RRF). Dat is een fonds dat lidstaten moet toelaten om de uitdagingen en opportuniteiten van de groene en digitale transformaties met twee handen vast te grijpen. In totaal gaat het over een dikke 700 miljard euro. Dat geld kunnen lidstaten gebruiken om hervormingen en investeringen te financieren.

 

Voor de verdeling onder de lidstaten hanteert de Europese Commissie een aantal parameters. 30 % van de verdeling van het bedrag is gebaseerd op de werkelijke economische groei in 2020 en 2021.  

Ons land haalde tijdens deze crisis alles uit de kast om onze burgers en bedrijven door deze moeilijke periode te loodsen.

Dat heeft zijn effect niet gemist, toen de maatregelen versoepelden, schoot onze economie snel uit de startblokken en knoopten we aan bij een sterke economische groei. Dat is uiteraard goed nieuws voor onze overheidsfinanciën. Gedurende het voorbije jaar werden de economische groeicijfers verschillende keren positief bijgesteld. Dat heeft evenwel mogelijks ook een impact op de RRF-middelen.

Op basis van de najaarsraming van onze groei in 2020 door de Europese Commissie, werd er ingeschat dat alle overheden in België samen konden rekenen op een bedrag van 5,9 miljard. Op basis van positievere prognoses in de nieuwe najaarsraming van de Europese Commissie dit jaar berekende de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) dat dit bedrag mogelijks 1,35 miljard lager kan uitvallen. 

Dit kan echter nog veranderen. Het definitieve bedrag zal immers pas gekend zijn in juni 2022. Er zijn tal van factoren die het cijfer nog kunnen beïnvloeden, waaronder uiteraard het coronavirus en de impact op de groei.

Volgens staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker zal het sowieso cruciaal zijn om de cijfers nauwlettend te blijven opvolgen. Als de RRF-middelen effectief minder zouden moeten uitvallen zal dat een impact hebben op alle overheden.

Die zullen moeten kijken wat ze met hun ingediende projecten zullen doen. Volgens de Europese Commissie zijn er verschillende mogelijkheden. Voor de federale overheid is het Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine die het plan met ingediende projecten overziet.

Staatssecretaris Eva De Bleeker: “Dat onze economie sterk herstel heeft gekend, is uiteraard goed nieuws. Dit kan mogelijks een impact hebben op hoeveel Europese middelen we ontvangen. Als in juni 2022 zou blijken dat dit resulteert in minder Europese middelen, zal dat effect hebben op alle overheden. Het heeft weinig zin om daar flauw over te doen. Uitdagingen zijn er om aan te gaan. De verschillende regeringen in ons land zullen dus moeten kijken hoe ze de beschikbare relancemiddelen zo goed en gericht mogelijk in zetten.”