ZOEKEN

Staking Ryanair: De Bleeker: “Wie ticket kocht voor geannuleerde vlucht, heeft recht op alternatieve vlucht of terugbetaling en schadevergoeding.”

Consumenten die een vliegticket bij Ryanair kochten en wiens vlucht geannuleerd zou worden door de mogelijke staking bij Ryanair hebben recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling én een schadevergoeding van 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand. Dat zegt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker. Deze staking, die draait over arbeidsvoorwaarden, kan namelijk conform een eerder arrest van het Hof van Justitie niet als overmacht beschouwd worden. De Bleeker wil dat consumenten in de toekomst gemakkelijker hun recht op schadevergoeding kunnen uitvoeren. Mensen die een pakketreis kochten, worden op een andere manier geholpen. 

Als er volgende week geen doorbraak komt in de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, zou het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair op vrijdag 22 april, zaterdag 23 april en zondag 24 april het werk neerleggen.  

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker laat weten dat er verschillende mogelijkheden zijn voor consumenten wiens vlucht geannuleerd zou worden of forse vertraging zou kennen. 

Wie een pakketreis boekte met daarin een geannuleerde vlucht, wendt zich best tot de organisator van die pakketreis. In de meeste gevallen is dat het reiskantoor waar je aanklopte. Dat reiskantoor zal je een gelijkwaardig alternatief aanbieden of een alternatief met bijhorende prijsvermindering. Je kunt ook de reis kosteloos annuleren en volledige terugbetaling bekomen indien de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke impact hebben op de geboekte pakketreis. Je moet je dus geen zorgen maken over de kosten voor bijvoorbeeld je hotel. Alle aspecten van je pakketreis worden meegenomen in de oplossing die de reisorganisator voor jou uitwerkt. 

Voor wie een losstaand vliegticket kocht hangt het af van de exacte hinder die de persoon ondervindt. 

  • Wie op de eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft recht op een schadevergoeding 
  • Als het vertrekuur van de vlucht vertraagd wordt voor ten minste 5 uur of de vlucht wordt geannuleerd, heeft de reiziger recht op een alternatieve vlucht of een terugbetaling. Daarnaast heeft de reiziger ook recht op een schadevergoeding.

Die schadevergoeding bedraagt 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand. Die schadevergoeding moet de andere gemaakte kosten van reiziger compenseren. Bijvoorbeeld de overnachting die hij los van het vliegticket boekte en de eventuele annuleringskost. 

In principe kunnen vliegmaatschappijen overmacht inroepen om de schadevergoeding te weigeren. Volgens De Bleeker zou dat hier niet mogen gebeuren. Het Hof van Justitie stelde in een eerder arrest al dat stakingen door eigen personeel van een luchtvaartmaatschappij naar aanleiding van arbeidsomstandigheden, wat het geval is bij deze staking, geen buitengewone omstandigheden zijn. Het maakt met andere woorden deel uit van het normale reilen en zeilen van een luchtvaartmaatschappij.

De Bleeker roept consumenten effectief de schadevergoeding te eisen van Ryanair wanneer ze daarvoor in aanmerking komen. Dat kan door direct contact op te nemen met Ryanair. Er zijn ook privé-initiatieven die je daarbij helpen. Indien de luchtvaartmaatschappij zou weigeren, kunnen reizigers zich wenden tot de FOD Mobiliteit om een klacht in te dienen. Ze kunnen zich ook wenden tot het Europees Centrum voor de Consument om (gratis) te zoeken naar een minnelijke oplossing.

De Bleeker wil trouwens in de toekomst het opeisen van de schadevergoeding gemakkelijker maken door consumenten beter te informeren. Vandaag zit de informatie over de passagiersrechten erg verspreid over verschillende overheidswebsites. Het is voor de consument niet altijd duidelijk waar hij moet zijn om een klacht in te dienen of melding te doen wanneer een luchtvaartmaatschappij zijn schadevergoeding weigert. Dat moet nu gebeuren op een apart platform van de FOD Mobiliteit. Al die onduidelijkheid leidt ertoe dat de schadevergoeding niet wordt opgeëist of dat er onterecht wordt afgezien van de eis.

Consumenten moeten effectief krijgen waar ze recht op hebben, vindt De Bleeker. Ze wil ook vermijden dat luchtvaartmaatschappijen zich zouden onttrekken aan hun verantwoordelijkheid.  In dat kader werkt De Bleeker verder aan haar uniek consumentenloket. Begin 2023 moeten alle consumenten daar terecht kunnen met al hun vragen en meldingen. Volgens De Bleeker is het evident dat passagiersrechten daar een duidelijke plaats op krijgen. 

De Bleeker: “Onze regels om de rechten van passagiers te beschermen zijn duidelijk. Als je een ticket boekte en je vlucht werd fors vertraagd of geannuleerd, heb je recht op een schadevergoeding. De hoogste rechter in Europa heeft al duidelijk gemaakt dat stakingen van eigen personeel over arbeidsomstandigheden geen reden zijn om die regels aan de kant te schuiven. Het is cruciaal dat consumenten de schadevergoeding eisen. Dat moet gemakkelijker kunnen in de toekomst. De informatie en de klachtenbehandeling bij de overheid zit vandaag te verspreid. In het uniek consumentenloket dat ik aan het bouwen ben, brengen we dat allemaal samen. Zo versterken we de consument, zodat die krijgt waar hij recht op heeft en zorgen we er mee voor dat de luchtvaartmaatschappijen doen wat ze moeten doen. ” 

Nuttige links: 

https://www.eccbelgie.be/contact 

https://www.mobilit.fgov.be/applications/Internet/EasyWebForms.nsf/PassengerRights_NL.xsp 

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen/uw-rechten-als-reiziger/u-boekte-een-vlucht 

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/passagiers/passagiersrechten