ZOEKEN

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker reageert op VRT reportage rond nepwedstrijden en affiliate marketing

De staatssecretaris voor Consumentenzaken, Eva De Bleeker, reageert, naar aanleiding van de VRT reportage over nepwedstrijden, op de frauduleuze praktijken binnen het circuit van de affiliate marketing. 

Het gaat hier duidelijk om pure oplichterij. Consumenten worden bewust misleid en echt bestolen van hun gegevens. Dat is volstrekt verwerpelijk en we zullen hier dus kordaat tegen optreden. 

Eerst en vooral zal ik, samen met de Economische Inspectie, het parket en de Gegevensbeschermingsautoriteit, blijven strijden tegen de criminele organisaties die hierachter zitten. Dat is niet altijd evident. Vaak gebruiken deze bedrijfjes namelijk valse identiteiten en beperkt hun officiële zetel zich tot een postbus. 

Daarnaast wil ik ook een oproep doen aan bedrijven die gebruik maken van affiliate marketing. Voor hen is het cruciaal om te weten via welke weg de persoonsgegevens die zij gebruiken, werden verzameld. Ik denk daarbij in het bijzonder aan bedrijven die een voorbeeldfunctie vervullen, zoals belangenorganisaties, overheidsbedrijven en middenveldorganisaties. Als je niet weet waar je data vandaan komen en niet zeker bent dat ze op een propere manier verzameld zijn, dan moet je afvragen of je het misschien beter gewoon niet doet. 

Als zou blijken dat bedrijven aan die verantwoordelijkheid verzaken, zullen we op zoek moeten gaan naar andere oplossingen. We denken bijvoorbeeld aan vormen van ketenaansprakelijkheid. Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld of er binnen deze dossiers met data-oorsprongscertificaten zou kunnen worden gewerkt. We moeten ook bekijken of zo’n ketenaansprakelijkheid verenigbaar is met aankomende Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Europese ‘Digital Services Act’, die binnenkort wordt gelanceerd. 

Uit deze reportage blijkt tot slot ook dat de nood aan sensibilisering groot blijft. Een gewaarschuwde consument blijft de beste beveiliging tegen fraude. In dat kader werken we aan een campagne rond alle vormen van phishing. Maar consumenten moeten vooral dit onthouden: een aanbod dat te mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook.”