ZOEKEN

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker, vraagt bankensector om vlottere reactie in phishingdossiers

De staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker, heeft de bankensector gevraagd om een duidelijk actieplan dat consumenten toelaat sneller en vlotter hun rekeningen te blokkeren wanneer zij het slachtoffer worden van phishing. 

Staatssecretaris De Bleeker vraagt aan de bankensector om een oplossing voor twee terugkerende problemen die opduiken bij consumenten die het slachtoffer worden van phishing: enerzijds de onbereikbaarheid van sommige financiële instelling tijdens avonden en weekends, anderzijds de duidelijkheid rond de te volgen procedure. De criminelen achter phishing, een systeem van online fraude waar consumenten met valse berichten om persoonsgegevens en persoonlijke codes wordt gevraagd, worden namelijk steeds creatiever. 

Wie het slachtoffer wordt van phishing contacteert best ogenblikkelijk Card Stop én zijn/ haar bank. Via de eerste actie worden bankkaarten geblokkeerd, via de 2e de bank-app en de rekeningen. Dat laatste is iets wat vaak vergeten wordt in de hectiek wanneer men slachtoffer wordt van online fraude. Intussen kunnen oplichters echter geld overzetten naar andere rekeningen. Consumenten die er wel aan denken hun bank te verwittigen, moeten volgens de staatssecretaris ook buiten de kantooruren bij hun bank terechtkunnen.  

Staatssecretaris De Bleeker vraagt daarom aan de bankensector om voor beide problemen een oplossing uit te werken, enerzijds op korte termijn wat betreft bereikbaarheid en sensibilisering van hun klanten, anderzijds op lange termijn naar eenvoudige en gebruiksvriendelijke oplossingen. 

In eerst instantie en tegen eind van dit jaar, vraagt de staatssecretaris aan de bankensector om hun leden te stimuleren tot een 24/7 bereikbaarheid. Het is cruciaal dat consumenten op eender welk moment van de dag of nacht hun persoonlijke rekening kunnen blokkeren en op die manier controle hebben over hun financiële middelen. Er zijn al banken die hier werk van maken, op lange termijn worden de anderen hier dus nu ook toe aangezet. 

In de eerste fase wordt ook dat andere probleem, van het bewustzijn tot de urgente blokkering van de rekeningen, aangepakt. Vanaf eind dit jaar zal hiervoor op de website van Card Stop, bij blokkering van een bankkaart, worden doorverwezen naar één unieke pagina waar alle informatie te vinden zal zijn per bank. Op die website zal duidelijk vermeld staan hoe welke bank te contacteren om rekeningen en apps te blokkeren. De ene bank kan je namelijk telefonisch bereiken, bij de andere dien je online een formulier in te vullen. Er zal ook naar deze pagina worden doorverwezen door de stem die je te horen krijgt bij het bellen naar Card Stop. Zo worden consumenten zich meteen bewust van feit dat ze ook rekening moeten blokkeren. 

In een 2e fase, tegen juni 2021, vraagt staatssecretaris De Bleeker aan de sector om deze procedure nog te vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een automatische doorschakeling naar de bank van de betrokken consument waardoor die geen extra manuele stap meer naar de website moeten zetten. Dat alles is voor de banken uiteraard een complex gegeven maar zal het voor de consument wel duidelijker maken. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker: “Ik probeer consumenten op heel wat manieren te sensibiliseren en te beschermen tegen phishing en zorg er samen met mijn collega’s ook voor dat online criminelen niet ongestraft blijven. Helaas gaan phishers steeds creatiever en driester te werk en blijven er slachtoffers vallen. Wanneer dat gebeurt, hebben mensen heel wat aan hun hoofd. Het laatste wat hen op dat ogenblik vooruithelpt is een complex systeem om eigenhandig hun geld te beschermen of een bank die onbereikbaar blijkt. Daarom vraag ik de bankensector om korter op de bal te spelen en hun klanten snel te helpen.”