ZOEKEN

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker reageert op jaarverslag Economische Inspectie

Uit de cijfers van het jaarverslag van de Economische Inspectie blijkt dat vooral de meldingen over online fraude het afgelopen jaar erg stegen. De staatssecretaris wijst daarbij op concrete realisaties en actiepunten in de strijd tegen online fraude. 

Uit de cijfers blijkt eerst en vooral dat de Economische Inspectie het afgelopen jaar alles op alles heeft gezet om de meldingen en klachten van consumenten te verwerken. Deze stegen namelijk opnieuw in sterke mate en, wat bijzonder de aandacht trekt, vooral online. Het is daarom noodzakelijk dat de consument er bewust van wordt gemaakt dat hij/ zij online en offline over evenveel rechten en bescherming beschikt.  

Staatssecretaris De Bleeker werkte daarom een aantal initiatieven uit. Zo lanceerde ze, onder andere, op de ‘Dag van de consument’ afgelopen lente, een bewustzijnscampagne in samenwerking met enkele influencers. Momenteel is haar kabinet ook in gesprek met de sector om richtlijnen te voorzien voor adverteerders en influencers, zodat consumenten reclame beter herkennen en minder misleid worden. Daarnaast staat de creatie van een kader voor e-commerce op de planning, dat vertrekt vanuit het perspectief van de rechten van de consument. 

Ook aan ongewenste telefoontjes van marketingbureaus wordt gewerkt. Zo is de ‘Bel-me-niet-meer lijst’ zeer efficiënt en krijgt die momenteel een update. De lijst moet ook bekender worden, sneller worden opgevolgd en worden gekoppeld aan de Robinsonlijst (https://evadebleeker.be/nl/nieuwsbericht/detail/binnenkort-boetes-voor-ongewenste-geadresseerde-reclame-in-brievenbus). Wie op die lijst staat, geeft aan geen gepersonaliseerde reclame te willen ontvangen. Er wordt gewerkt aan een wettelijke verplichting van deze lijst. 

In de strijd tegen phishing werkt staatssecretaris De Bleeker samen met de voltallige regering aan de ‘Phishing awareness campagne’. Samen blijven zij inzetten op sensibilisering en bestraffing van fraudeurs en internetcriminelen, ook wanneer dat niet evident is. Fraude van buiten de EU blijft namelijk bijzonder moeilijk aan te pakken en bovendien raken criminelen alsmaar meer technisch onderlegd. Zo slagen ze er vaak in om buiten schot te blijven. Daarnaast gaat ook de consument zelf helaas vaak nonchalant om met zijn/ haar persoonsgegevens. 

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker: “Deze cijfers maken duidelijk dat de strijd tegen online fraude enorm is. Eerst en vooral zullen we we fraudeurs hard aanpakken, bijvoorbeeld door criminele websites meteen offline te halen. Daarnaast is een gewaarschuwd online consument er twee waard. Een aanbod dat te mooi te lijkt om waar te zijn, is dat ook vaak.”