ZOEKEN

Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, reageert tevreden op akkoord EU-begroting

Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, is tevreden met het akkoord rond de EU-begroting. Dat kwam tot stand na doorgedreven onderhandelingen, waarbij uiteindelijk constructief naar een compromis is toegewerkt.  

Het totaal niveau aan vastleggingen van dit akkoord bedraagt, exclusief Next Generation EU, 169,5 miljard euro. Dat is 1,14% van het Bruto Nationaal Inkomen van de EU, een stijging van 1,6% ten opzichte van 2021. 

"De Europese begroting voor 2022 is realistisch en voorzichtig maar stelt de Europese Unie ook in staat om toekomstige uitdagingen aan te gaan”, stelt staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker. “Ik ben tevreden dat we als Europese Unie de budgettaire waakzaamheid aanhouden en voldoende marge respecteren ten opzichte van de plafonds van het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Op die manier kunnen we onvoorziene situaties beter opvangen. Tegelijk wordt met dit akkoord ook krachtig gereageerd op een aantal grote uitdagingen waar de Unie mee geconfronteerd word, zoals de migratiecrisis.” 

De staatssecretaris is ook tevreden met de geplande uitbreiding van het European Court of Auditors (ECA), dat gericht is op de controle van de Next Generation EU fondsen en ervoor zorgt dat deze middelen correct en goed besteed worden.  

Ook het gezamenlijk statement van het Parlement en de Raad aan de Commissie dat oproept tot budgettaire waakzaamheid, ondersteunt de staatssecretaris. “Met dit statement wordt bijzondere aandacht gevraagd voor actieve monitoring bij de implementatie van de programma’s van het MFK”. 

Ook specifiek voor België heeft dit akkoord positieve elementen. Zo wijst Staatssecretaris De Bleeker op het belang van de verhoging van de kredieten voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Horizon Europe is het belangrijkste Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het pakt de klimaatverandering aan, helpt de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en stimuleert het concurrentievermogen en de groei van de EU.