ZOEKEN

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker reageert op opmerkingen Rekenhof

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker reageerde vandaag in de Kamercommissie Begroting op de opmerkingen van het Rekenhof op het ontwerp van de aangepaste begroting 2022: “Geen grote verrassingen, er blijft veel werk aan de winkel”. 

Het Rekenhof presenteerde vandaag haar opmerkingen bij de begrotingscijfers zoals die ingediend werden na de begrotingscontrole afgelopen maand. De voornaamste opmerkingen uit deze algemene beschouwing draaien om het tekort van de federale overheid en de sociale zekerheid, dat intussen 20,7 miljard bedraagt. Het Rekenhof wijst er ook op dat de opeenvolging van overschrijdingen van de spilindex niet langer budgetneutraal zijn voor de federale overheid maar dat de stijging van de ontvangsten onvoldoende is om de stijging van de uitgaven en de daling van de consumptie op te vangen. Het Rekenhof merkt daarnaast op dat de houdbaarheid van de Belgische staatsschuld eveneens een groot aandachtspunt is, aangezien de rentelasten de komende tijd weer zullen stijgen. 

De Bleeker ziet in de bemerkingen van het Rekenhof de bevestiging van een aantal zaken waar ze haar collega’s voor gewaarschuwd heeft. De staatssecretaris wijst er al langer op dat de houdbaarheid van de staatsschuld in gevaar komt wanneer het structureel begrotingstekort niet duurzaam wordt gedicht.  Volgens haar maken mogelijke rentestijgingen het duidelijk dat geld niet gratis is, lenen wél geld kost en we ons niet uit de crisis kunnen spenderen zoals sommigen beweren. Alleen door zaken zoals de arbeidsmarkt, fiscaliteit en de pensioenen te hervormen kunnen we ons land gezonder maken, aldus de staatssecretaris. 

Staatssecretaris De Bleeker dankt het Rekenhof voor haar harde en deskundige werk: “De expertise van het Rekenhof is belangrijk voor de transparantie van de begrotingscijfers naar het parlement en de burger. Er staan voor mij geen grote verrassingen in het rapport, ik waarschuwde er zelf ook al meermaals voor dat er werk aan de winkel is en ik hoop dat dat besef ook bij mijn collega’s in de regering doordringt. Om ons land financieel terug op de rails te krijgen, moeten we zo snel mogelijk alle hervormingen doorvoeren die we samen hebben afgesproken in het regeerakkoord.” 

Het Rekenhof geeft daarnaast nog mee dat alle cijfers en documenten tijdig en correct zijn ingediend. De Bleeker is blij met de erkenning die het Rekenhof haar en haar diensten geeft. Vanaf haar aantreden heeft De Bleeker niet alleen aandacht gehad voor het begrotingsuitdaging- en traject zelf maar ook voor de manier waarop er begroot wordt en hoe transparant en professioneel dat gebeurt.  

De Bleeker: “Het Rekenhof is een belangrijke controle-instelling. Ik heb er altijd een punt van gemaakt om er geen doekjes om te winden. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent zich openstellen voor kritiek en bij controles meewerken in plaats van tegenwerken. Tijdig de correcte stukken aanleveren is een niet alleen een vorm van respect voor de experten van het Rekenhof, het gaat in essentie terug op respect voor de democratie en de burger.”