ZOEKEN

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker maakt de begroting begrijpbaar

De staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, maakt werk van een transparante begroting die duidelijk en begrijpbaar is voor burgers en bedrijven. Ze publiceert daartoe een grafische weergave van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Op lange termijn werkt ze aan een dynamisch platform waarin burgers en bedrijven gedetailleerde informatie over de begroting kunnen opzoeken en mogelijke inkomsten en uitgaven kunnen simuleren. 


De gemiddelde Belg die vandaag over de begroting hoort spreken, denkt spontaan aan complexe tabellen en moeilijk leesbare documenten met veel cijfers waar hij of zij zich weinig bij kan voorstellen. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker benadrukt al sinds het begin van haar aanstelling dat dat anders kan en moet. Zij acht het niet meer dan logisch dat burgers die horen over welke budgetten de overheid beslist, zich afvragen waar dat geld allemaal naartoe gaat, of het nuttig gebruikt wordt en welk deel hij of zij uiteindelijk terugziet. Om daaraan te voldoen, maakt ze werk van een begrijpbare begroting.

Staatssecretaris De Bleeker: ‘Als overheid moet je ook moeilijke zaken eenvoudig kunnen uitleggen. Elke burger, elk bedrijf, is eigenlijk aandeelhouder van de overheid en moet op een duidelijke manier kunnen zien waar zijn of haar geld naar toe gaat. De overheid moet rekenschap kunnen geven van haar uitgaven. Niet enkel aan het parlement, maar ook aan burgers, bedrijven, academici, journalisten, studenten, … Dat hoeft op zich niet moeilijk of mysterieus te zijn. We werken met het geld van burgers en bedrijven, dan is het ook logisch dat zij heel eenvoudig kunnen nagaan waar dat geld naartoe gaat.

De staatssecretaris maakt daarom op lange termijn werk van een dynamisch platform waar burgers en bedrijven vlot informatie kunnen vinden over de federale begroting. In afwachting daarvan publiceert ze alvast een duidelijke infografiek, die in één beeld de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de overheid weergeeft. Die grafiek, die terug te vinden is op de website www.begroting.be, zal telkens een update krijgen bij grote wijzigingen. 

In de toekomst toe zal het dynamische platform de transparantie nog verhogen en ervoor zorgen dat iedereen, zowel burgers, bedrijven als alle overheden zelf, een beter zicht krijgt op de begroting. Het platform zal het ook gemakkelijker maken om besparingen of uitgaven te simuleren. Ondernemers doen dat ook zo. Ze brengen al hun kosten in kaart en stoten zo vaak op kosten die ze onderschat hadden. Vervolgens pakken ze die ook aan en op die manier houden ze hun onderneming gezond. De staatssecretaris voor Begroting stelt dat dat bij de overheid niet anders zou mogen zijn. 

Staatssecretaris De Bleeker: ‘Los van het cijfermatige kader is de manier waarop we begroten, en dus omgaan met de centen van burgers en bedrijven, bijzonder belangrijk voor mij. Daarbij is het cruciaal dat we de burger enerzijds op een transparante, eerlijke en eenvoudige manier tonen waar zijn of haar geld naartoe gaat en dat we anderzijds ook laten zien wat de alternatieven zijn. Deze grafieken zijn dus een mooie eerste stap naar wat uiteindelijk een volledig transparante begroting moet worden.