ZOEKEN

Staatssecretaris Eva De Bleeker stelt beleidsnota Begroting voor

Bij het aantreden van een nieuwe regering horen traditiegetrouw de voorstelling van alle beleidsnota’s. Elk regeringslid komt dan in de bevoegde commissie toelichten op welke pijlers en krachtlijnen hij of zij de komende jaren zijn of haar beleid zal toespitsen. Deze vrijdagnamiddag was het de beurt aan staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. 

Vijf pijlers en vier krachtlijnen

De Bleeker baseert haar begrotingsbeleid op vijf kernwaarden: samenwerken, vertrouwen, vertrekken uit de noodzaak van de burgers, transparantie en het respecteren van Europese afspraken. De Bleeker wil met haar collega’s als team samenwerken om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en te houden. De burger moet op de overheid kunnen vertrouwen om zijn belastinggeld op een verantwoordelijke manier te beheren en besteden. Dat moet ten eerste versterkt worden door te vertrekken uit de noodzaak van de burgers in plaats van de wensen van de administraties of het status quo. Ten tweede door altijd transparant te zijn over hoe de overheid omgaat met belastinggeld. Tot slot wil De Bleeker, die tot voor kort voor de Europese Commissie werkte, Europese afspraken strikt en stipt nakomen.

Bovenop deze kernwaarden zijn er ook nog vier krachtlijnen die de rode draad vormen binnen het begrotingsbeleid. De eerste krachtlijn is de verdere bestrijding van de coronacrisis waarbij er middelen voorzien worden voor de gezondheidswerkers in de frontlinie als de getroffen burgers en bedrijven achter die frontlinie. De tweede krachtlijn is herstelbeleid om ondernemingen zuurstof te geven en te investeren in belangrijke uitdagingen en opportuniteiten zoals het klimaat en de digitalisering. Een derde beleid draait om de sociale, veiligheids- en competiviteitsdoelstellingen van de regering te realiseren. Zo zullen justitie en politie meer middelen krijgen en zullen de minimumpensioenen en minimumuitkeringen opgetrokken worden. Laatste krachtlijn is de budgettaire houdbaarheid. Er zal elk jaar een vaste inspanning van 0,2% van het BBP gebeuren, aangevuld met een variabele inspanning als het economisch herstel dat toelaat.

Begrijpbare begroting en betere beleidsevaluatie

Naast de algemene doelstellingen had De Bleeker het nog over enkele specifieke ambities. Zo wil de staatssecretaris werk maken van een begroting die begrijpbaar is voor burgers en bedrijven. Vandaag bestaat een begroting uit talloze lange documenten die moeilijk leesbaar zijn voor de modale burger. De Bleeker wil daar verandering in brengen door te werken aan een set van toegankelijke informatie voor burgers, politici, academici en journalisten.

Een tweede specifieke ambitie betreft het verbeteren van de beleidsevaluatie. Hoewel de overheid jaarlijks enorme bedragen uitgeeft aan bepaalde doelstellingen wordt er niet altijd gekeken hoe groot het effect daarvan is. De Bleeker wil op gecoördineerde en gestructureerde wijze nagaan of uitgaven hun doel niet missen. Een specifiek instrument daarvoor zijn de zogenaamde spending reviews, een standaard toepassing van de Europese Commissie waarbij de impact van elke beleidsbeslissing wordt bestudeerd. De Bleeker wil deze aanpak ook in België implementeren.

Staatssecretaris De Bleeker: “Los van het cijfermatige kader (dat volgende week voorgesteld wordt) is er ook een meer fundamenteel debat nodig over de manier waarop we begroten en dus omgaan met de centen van burgers. Voor mij zijn twee zaken fundamenteel. Ten eerste dat we aan de burger open, eerlijk en eenvoudig laten zien waar zijn geld naar toe gaat. Ten dat hij er op kan vertrouwen dat elke euro die we uitgeven effect heeft en zijn doel bereikt.”

De Bleeker kreeg overigens lof over grenzen van meerderheid en oppositie heen vanwege de transparantie die ze aan dag heeft gelegd sinds de start van de regering alsook het respecteren van de termijnen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.