ZOEKEN

Staatssecretaris De Bleeker: “Zoek samen naar redelijke alternatieven”

Door de coronamaatregelen zijn veel sportclubs genoodzaakt geweest om hun aanbod te schrappen of drastisch te verminderen. Veel leden hebben daardoor nog geen tegenprestatie voor hun lidgeld kunnen krijgen. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker roept clubs en leden op om los van de juridische mogelijkheden vooral te zoeken naar redelijke alternatieven die hen beide ten goede komen. 

Door de eerste golf van het coronavirus viel de tweede helft van het jaar voor alle sportclubs in het water. Na een korte heropstart begin dit schooljaar moesten er opnieuw beperkingen opgelegd worden. Tijdens de tweede golf van het coronavirus besloten de regionale regeringen georganiseerd sporten te verbieden tenzij in een aantal uitzonderingsgevallen voor jonge kinderen. Gezien de nieuwe varianten het coronavirus een derde golf dreigen in gang te zetten heeft de Vlaamse regering de regels rond sporten aangescherpt. 

Door de opeenvolgende golven en bijhorende maatregelen hebben veel leden van sportverenigingen niet of maar in heel beperkte mate hun sport kunnen beoefenen of zelfs maar hun sportclub kunnen betreden. Het lidgeld dat ze jaarlijks betalen geeft recht op een tegenprestatie: bijvoorbeeld toegang tot de infrastructuur, begeleiding, training, … Als die tegenprestatie er niet is kunnen leden in normale omstandigheden hun geld terugvragen of een compensatie vragen volgens de voorwaarden van de club en het algemeen geldend recht. De gezondheidscrisis kan als een geval van overmacht gezien worden, waardoor de verplichtingen van beide partijen vervallen: het lid moet met andere woorden zijn lidgeld niet betalen als hij dat nog niet gedaan heeft. De club moet geen tegenprestatie bieden als er al wel lidgeld zou betaald zijn. 

Als beide partijen maximaal hun rechten trachten te doen gelden kan dat voor heel wat uitdagingen zorgen. Een volledige terugbetaling van het lidgeld eisen zal namelijk veel clubs in verdere problemen storten. Beroepen op overmacht, het lidgeld niet terugbetalen en rekenen op begrip van de leden is ook niet altijd evident, zeker wanneer het gaat over kwetsbare leden voor wie sport de enige uitlaatklep is.  

Daarom roept Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker sportclubs en hun leden (of hun ouders) om samen naar redelijke alternatieven te zoeken die maximaal tegemoetkomen aan de verzuchtingen van beiden. Naast de mogelijkheid om een gedeeltelijke of pro rata terugbetaling te vragen, wijst De Bleeker in samenspraak met de Vlaamse Sportfederatie op een aantal mogelijke alternatieven die clubs en leden kunnen verkennen. 

  1. Verlenging van de periode van het lidmaatschap 

  1. Korting op het lidgeld voor het volgende seizoen 

  1. Terugbetaling in waardebonnen voor lokale handelaren 

  1. Terugbetaling in natura zoals de sport-outfit 

  1. Gratis of verminderde prijs voor deelname aan clubstages in de schoolvakanties 

  1. Tussenkomst in opleidingskosten 

  1. Indien er een regelmatig online aanbod wordt uitgewerkt door de club, wordt de periode waarin het online aanbod wordt aangeboden, niet meegerekend in de totale duur voor het ontbreken van sportactiviteiten. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Onze sportclubs zijn een cruciaal deel van het sociaal weefsel van onze samenleving. Ze draaien op vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren te laten ontplooien en tradities in stand te houden. Dit is een bijzondere moeilijke periode voor hen én voor hun leden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare leden voor wie het lidgeld geen evidente uitgave is. Los van de algemene juridische mogelijkheden is het echter nu niet het moment om elkaar in de kou te laten staan. Het is wel het moment om redelijk te zijn en samen te zoeken naar alternatieven die zowel club als lid ten goede komen.”