ZOEKEN

Staatssecretaris De Bleeker reageert op vooruitzichten Federaal Planbureau

Het Federaal Planbureau communiceerde vandaag de nieuwe groeivooruitzichten. Die analyse bevestigt de eerder gemaakte positieve economische vooruitzichten, met een groeiverwachting van 3 %. Dat percentage komt overeen met de vooruitzichten die ten tijde van de begrotingsopmaak 2022 werden gemaakt en is goed nieuws voor onze economie. Het toont aan dat de regering en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker in oktober een correcte inschatting maakte. Desondanks de correcte inschatting en het stevige groeicijfer, blijft de budgettaire uitdaging groot en zullen bijkomende hervormingen en inspanningen nodig blijven. 

Het Federaal Planbureau (FPB) kwam vandaag met nieuwe groeicijfers. De cijfers maken duidelijk dat onze economie zich goed blijft herstellen in de nasleep van de coronacrisis. Het Planbureau voorspelt dat de groei in 2022 overeen zal komen met 3% van het BBP. Dat is goed nieuws om twee redenen. 

Ten eerste komt dit overeen met wat de prognoses die staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker gebruikte bij de begrotingsopmaak voor 2022. Die blijken nu een correcte inschatting te zijn. 

Ten tweede ligt de groei met 3% hoger dan de potentiële groei van ongeveer 1,5% in normale jaren. Onze economie heeft zich ondertussen hersteld tot op het niveau van voor corona. Dat de groei nog zo sterk is, helpt ons om ook de verloren economische groei van 2020 en 2021 in te halen.  

Dat is een fenomeen dat vaker voorkomt na crisissen en zet De Bleeker ertoe aan om te waarschuwen voor overdreven optimisme. De vraag is immers hoe groot ons BBP was geweest indien de coronacrisis er niet was geweest. De hoge groeicijfers kunnen niet los gezien worden van de inhaalbeweging. Dat betekent ook dat deze hoge groeipercentages geen garantie zijn voor de toekomst. Integendeel. In vergelijking met vorig jaar is er namelijk al een duidelijke terugval te zien. In 2021 was er in de begroting rekening gehouden met een groei van 5,7%, die later zelfs positief werd bijgesteld naar 6,1%. 

De arbeidsmarkt presteert vandaag erg sterk en de werkloosheid ligt laag. Maar net daardoor zou een tekort op de arbeidsmarkt toekomstige groeicijfers verder vertragen. Als we die hoge groeipercentages willen blijven halen, moeten we volgens De Bleeker dus sowieso meer mensen naar de arbeidsmarkt leiden en ze daar houden. Net daarom zette de regering afgelopen week een belangrijke stap om de arbeidsmarkt te hervormen. Toch zullen bijkomende hervormingen volgens De Bleeker nodig zijn en blijven de komende jaren. 

Daarnaast mogen we volgens De Bleeker niet vergeten dat ondanks het herstel het begrotingstekort enorm blijft. En er is ook nog de hoge inflatie. Dit leidt er toe dat de renteverwachtingen op korte termijn en zeker op lange termijn omhoog gaan. Dit zal beginnen wegen op de rentelasten. Omdat ons land zo’n grote staatsschuld met zich meetorst, zullen we dit ook voelen. Het is wel zo dat het gros van onze schulden gaan over leningen op langere termijn, die niet meteen zullen stijgen tot exuberante rentelasten. Maar net omdat we met een structureel begrotingstekort zitten, zal elke bijkomende lening wel steeds een pak duurder zijn. Ook hier zullen hervormingen, zoals die van het pensioensysteem, en inspanningen volgens De Bleeker cruciaal zijn.  

Staatssecretaris De Bleeker: “Het federaal planbureau bevestigt dat we bij de begrotingsopmaak voor 2022 een correcte inschatting hebben gemaakt. Dat is bemoedigend. De economische groei moet ons namelijk helpen de gemiste groei van de jaren 2020 en 2021 in te lopen. Maar we mogen ons niet laten verblinden. We zien dat de groei ten opzichte van 2021 aan het vertragen is. Als we na het volledig herstel ook nog fors willen blijven groeien, zullen we moeten blijven inzetten op hervormingen en inspanningen. Dat zal ook nodig zijn om het begrotingstekort te dichten en de stijgende rentelasten onder controle te houden.”