ZOEKEN

Regering incorporeert horecasteunmaatregelen in begrotingscontrole 

De regering heeft amendementen ingediend op de begrotingsaanpassing die momenteel voorligt in de Kamer. Deze heeft als doel het recente pakket van horecasteunmaatregelen te incorporeren in de begrotingscontrole die de regering in april afsloot. Staatssecretaris De Bleeker: “De coronacrisis zorgt ervoor dat we continu moeten bijsturen. Door het recent steunpakket op te nemen in de begroting, zorgen we ervoor dat de financiële stand van ons land actueel en transparant blijft.”
 

Begin april sloot de regering de begrotingscontrole af. In normale tijden is er éénmaal per jaar een begrotingsopmaak en éénmaal per jaar een begrotingscontrole. Door de coronacrisis moet Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker echter constant bijsturen. Zo is deze begrotingscontrole al de derde begrotingsaanpassing van dit jaar. Eerder werden er al twee specifieke begrotingsaanpassingen goedgekeurd. Daarenboven nam de regering op 23 april, niet veel na de begrotingscontrole, een aantal maatregelen ter bestrijding van de gezondheidscrisis en om de heropstart van de economie, waaronder de horecasector, te ondersteunen. 
 

Om dit  steunpakket te verwerken in de begrotingscontrole, die nu in behandeld wordt in de Kamercommissie Financiën en Begroting, dient de regering amendementen in. In de amendementen zitten 4 maatregelen.
 

Ten eerste voerde de regering een tijdelijke BTW-verlaging voor de horeca in. Deze verlaagt het tarief naar 6 procent, met inbegrip van de alcoholische dranken, tussen 8 mei en 30 september. Op die manier wil de regering een boost geven aan de heropstart van de horeca. Door de maatregel worden er 447 miljoen euro minder BTW-ontvangsten verwacht.
 

Ten tweede kan de horeca betaalde accijnzen op door de sluiting vervallen bier terug te vorderen. Deze maatregel kost 2,5 miljoen euro. 
 

Ten derde worden werkgevers in de horeca in 2021 vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld van hun werknemers. Om het vakantiefonds van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie op peil te houden, besliste de regering om 110 miljoen over te maken aan de Rijksdienst.
 

Tot slot werd er 359.000 euro vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, die enorm veel extra werklast heeft door de coronacrisis, de 60 tijdelijke bijkomende personeelsleden kan aanhouden tot 30 september.  

Andere maatregelen die genomen werden op 23 april, zullen afgerekend worden via de evenwichtsdotatie van de federale overheid naar de sociale zekerheid. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: “De coronacrisis zorgt ervoor dat we continu moeten bijsturen. Door het laatste steunpakket op te nemen in de begroting, zorgen we ervoor dat de financiële stand van ons land actueel en transparant blijft.”