ZOEKEN

Reactie staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, op rapport van het Rekenhof over begroting 2022

Vandaag heeft het Rekenhof in de Kamer haar rapport over de begroting van 2022 voorgesteld. Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, reageert: “het rapport is kritisch en streng maar toont ook de noodzaak van de geplande herstel- en hervormingsmaatregelen”. 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en in het kader van haar informatieopdracht inzake begrotingsaangelegenheden, bezorgde het Rekenhof vandaag de commentaren en opmerkingen op de ontwerpen van de staatsbegroting voor het jaar 2022 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, wenst het Rekenhof eerst en vooral te danken voor haar onafhankelijke advies en waardevolle opmerkingen. 

De staatssecretaris is blij dat het Rekenhof bevestigt dat het begrotingsjaar 2022 kan worden gezien als een scharniermoment. Het begrotingsherstel is ingezet en er werden noodzakelijke arbeidsmarkthervormingen vastgelegd. Ook het moderniserings- en investeringsplan en de maatregelen rond de energiefactuur zorgen voor dat positieve kantelpunt. De begroting vormt dus eigenlijk een evenwicht tussen het inzetten van het pad richting houdbaarheid en het bieden van de nodige ondersteuning aan sectoren die het nog nodig hebben. Daarnaast merkt het Rekenhof op dat er een lange termijnvisie aanwezig is.  Uiteraard zal het er daarbij op neer komen ook effectieve resultaten te boeken. Staatssecretaris De Bleeker zal er dan ook op toe zien dat haar collega’s hun budgettaire engagementen nakomen. 

De Bleeker reageert ook positief op de aandacht die het Rekenhof besteedt aan de spending reviews. Dat zijn uitgavenevaluaties die bekijken of doelstellingen effectief worden behaald. Met andere woorden: of uitgaven goed en correct besteed worden. De Bleeker introduceerde vorig jaar al enkele pilootprojecten en plant ook voor 2022 een aantal grote projecten. Volgens Pierre Rion van het Rekenhof is dat een ambitieus plan. Het Rekenhof moedigt de federale regering dan ook aan de komende jaren te blijven inzetten op die spending reviews, maar haalt ook terecht de noodzaak van de operationalisering van deze evaluaties aan. 

De staatssecretaris voor Begroting is daarnaast dankbaar met de erkenning dat er hard gewerkt wordt om de informatiestroming naar het Rekenhof te verbeteren. Het Rekenhof stelde ook dat de samenwerking met staatssecretaris en haar diensten goed verloopt. 

‘Het rapport van het Rekenhof is kritisch’, stelt staatssecretaris De Bleeker. ‘Maar het erkent wel de moeilijke omstandigheden waarbinnen de regering moet werken’. Zo heeft de regering intussen helaas opnieuw sanitaire maatregelen moeten nemen en zullen daar wellicht ook steunmaatregelen tegenover staan. Het Rekenhof begrijpt dat dit ook de begroting voor 2022 midscheeps raakt.