ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris Eva De Bleeker Europese Commissie

Vandaag kwam de Europese Commissie met nieuwe aanbevelingen rond de begrotingen van de verschillende EU Lidstaten. De Europese Commissie heeft laten weten dat ook volgend jaar de uitzonderingsclausule van toepassing zal zijn en de Europese begrotingsregels zullen niet gelden. De Europese Commissie raadt wel een aantal landen, waaronder België, om actie te ondernemen. Staatssecretaris voor de Begroting Eva De Bleeker sluit zich aan bij de analyse van de Europese Commissie en herhaalt haar pleidooi om werk te maken van de hervormingen in het regeerakkoord. 

De Europese Commissie waarschuwt ons land voor de impact van de noodmaatregelen die de regering heeft genomen om onze burgers en bedrijven te beschermen tegen de budgettaire gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker is het eens met de Europese Commissie dat er moet gekeken worden om de steun zo gericht en tijdelijk mogelijk te houden. Dat pleidooi herhaalde ze ook vanochtend op Radio 1.   

Volgens De Bleeker zijn de huidige maatregelen bedoeld zijn om de pijn te verzachten maar ze zijn geen fundamentele oplossingen zijn voor onze uitdagingen op energievlak. Ze permanent maken is dan ook geen verstandig idee. De Bleeker pleitte in dat kader er ook al eerder voor om het probleem van bijvoorbeeld stijgende energieprijzen ook aan de bron aan te pakken. Zo moet er enerzijds geïnvesteerd worden in energie-efficiëntie om de vraag naar energie te verlagen. Anderzijds moet het aanbod meer divers en duurzamer om minder afhankelijk te worden. Ook de Commissie vraagt dat er ingezet wordt op die energietransitie.  

De Commissie spoort ons land daarnaast ook aan om een belastinghervorming en een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen om “werken minder te ontmoedigen.” De Commissie pleit voor een vereenvoudiging en een verlaging van de lasten op arbeid. Een andere waarschuwing gaat over de stijgende kosten van de vergrijzing. Er wordt daarbij gekeken naar zowel de pensioenen als de kost van de zorg voor ouderen. 

Ook daar sluit De Bleeker zich aan bij de aanbevelingen van de Commissie. In de uitzending op Radio 1 deed ze de oproep aan haar bevoegde collega’s om werk te maken van de verdere hervorming van de arbeidsmarkt en de hervorming van de pensioenen. Volgens De Bleeker zijn dat vooral de zaken die onze overheidsfinanciën duurzaam gezonder moeten maken.  

Die hervormingen staan net zoals het begrotingstraject in het regeerakkoord en staan volgens De Bleeker los van de crisismaatregelen die genomen worden. Ook in deze crisis blijft het uitvoeren van die hervormingen en dat traject cruciaal. Zowel de hervormingen als het begrotingstraject zijn er opgericht het structureel begrotingstekort in ons land terug te dringen en ons land weerbaarder te maken in volgende crisissen.   

Tot slot is De Bleeker blij dat de Europese Commissie de spending review of uitgavenevaluaties, die De Bleeker heeft ingevoerd, positief onthaalt. 

De Bleeker: “De Europese Commissie bevestigt een aantal zaken die ik al langer bepleit. We moeten onze burgers en bedrijven door deze crisis helpen, maar we moeten dat zo gericht mogelijk doen en ook het probleem aan de bron aanpakken. Daarnaast moet de regering werk maken van de hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen. Ik roep mijn bevoegde collega’s op om dat ook effectief te doen. Alleen dat zal onze overheidsfinanciën gezonder maken en ons land weerbaarder maken.”