ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker vooruitzichten Nationale Bank

Volgens de Nationale Bank zou onze economie zich op het einde van dit jaar op het niveau van voor de coronacrisis bevinden. De Belgische economie zou zich sneller herstellen dan verwacht. Dat ligt in de lijn van de eerdere cijfers van het Federaal Plan Bureau. Volgens staatssecretaris voor Begroting zijn de cijfers hoopgevend maar blijft het nodig om vast te houden aan budgettaire inspanningen en structurele hervormingen door te voeren. Ook de Nationale Bank pleit daarvoor. Bij ongewijzigd beleid zal de staatschuld immers opnieuw oplopen in 2023.  

Nadat het Federaal Planbureau vorige week al met positieve vooruitzichten naar buiten kwam, komt ook de Nationale Bank met vooruitzichten die laten zien dat de Belgische economie sneller en forser herstelt dan verwacht. Volgens staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker bevestigen de cijfers van de Nationale Bank de trend die het Federaal Planbureau ook al toonde. De Bleeker noemt de vooruitzichten hoopgevend. 

De vooruitzichten van de Nationale Bank zijn ook goed nieuws voor het begrotingstekort. In het stabiliteitsprogramma dat de regering in april bij de Europese Commissie indiende, ging men er van uit van een begrotingstekort van –7,7% BBP voor 2021 en –4,5% in 2022. De Nationale Bank gaat nu uit van een begrotingstekort van -6,8% BBP in 2021 en -4,0% in 2022.  

De Bleeker plaatst daarbij nog een belangrijke kanttekening. In haar berekeningen houdt de Nationale Bank enkel rekening met de inspanningen die regering al beslist heeft, niet met de inspanningen die reeds afgesproken zijn in het regeerakkoord en het stabiliteitsprogramma maar nog niet beslist of uitgevoerd zijn. Dit betekent dat wanneer het stabiliteitsprogramma wordt uitgevoerd het begrotingstekort nog verder kan teruggedrongen worden. 

Dat zal volgens de Nationale Bank en De Bleeker ook nodig zijn want los van het snelle herstel van de economie is een begrotingstekort van 6,8% BBP en 4% BBP nog altijd hoog. De cijfers van de Nationale Bank laten ook zien dat bij ongewijzigd beleid het tekort in 2023 op 4,5% BBP kan zitten. Wat zich ook vertaalt in de staatsschuld die weer zal oplopen in 2023.  

De Nationale Bank pleit daarom voor begrotingssanering en bijkomende structurele hervormingen, iets wat De Bleeker volledig onderschrijft. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Dit zijn hoopgevende cijfers. Economische herstel zal nodig zijn om ons uit deze slechte budgettaire omstandigheden te helpen maar we mogen niet denken dat we in de zetel kunnen gaan zitten en dat het begrotingstekort vanzelf zal verdwijnen. Ons land zat voor corona al met een structureel tekort. We kunnen dat alleen maar wegwerken met structurele maatregelen. Dat betekent: vasthouden aan het vastgelegde begrotingstraject en de hervormingen uit het regeerakkoord doorvoeren.”