ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker Rapport Monitoring Comité

De publicatie van het monitoringcomité rapport wordt klassiek beschouwd als het startpunt van de begrotingscontrole. De cijfers in het rapport schetsen namelijk het economische en budgettaire kader waarbinnen er gewerkt moet worden. Door de oorlog in Oekraïne zijn er echter zeer veel onzekerheden, zoals het monitoringcomité zelf ook aangeeft. 

Er zijn om te beginnen de directe effecten. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker is er zich op dat vlak van bewust dat er, net zoals bij covid-crisis, veel inspanningen moeten gebeuren. We zullen onze burgers en bedrijven moeten beschermen, onze humanitaire plicht ten aanzien van de vele vluchtelingen vervullen en steun bieden aan Oekraïne. Die crisisuitgaven zullen, omwille van hun onvoorspelbaar karakter, continu gemonitord en bijgestuurd moeten worden.  

Daarnaast zijn er indirecte effecten. Door de sancties en wedersancties en door de stijgende prijzen van een heel aantal belangrijke producten zal er een impact zijn op de economische groei.  

De Bleeker gaat samen met de regering trachten om zowel de directe als directe effecten zoveel mogelijk te integreren in de begrotingscontrole.  

Volgens De Bleeker moeten die effecten wel los worden gezien van het structureel tekort van ons land. Dat tekort bestond reeds voor deze crisis en ook al voor de coronacrisis. Deze onderliggende problematiek moet sowieso aangepakt worden om de houdbaarheid van publieke financiën om lange én middellange termijn te waarborgen. Zo zijn er heel wat uitdagingen die op ons afkomen die niet kunnen wachten, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing die de volgende jaren steeds meer zal beginnen doorwegen. Daarom is het belangrijk dat we de inspanningen uitvoeren die zijn afgesproken in het regeerakkoord en tijdens de begrotingsopmaak. 

Die inspanningen hebben onder meer betrekking op het activeren van mensen. Volgens De Bleeker blijft daar veel mogelijk. Er zijn nog altijd vacatures die open staan en ingevuld kunnen worden. Werk maken van alle afgesproken hervormingen en maatregelen in het regeerakkoord en de begrotingsopmaak van 2022 zou ons land ook sterker maken tijdens deze crisis maar ook bijdragen aan buffers voor volgende crisissen. 

De Bleeker: “Net zoals bij de coronacrisis zullen we alles moeten doen om onze burgers en bedrijven te beschermen. Daarnaast zullen we ook onze humanitaire plicht moeten vervullen en onze solidariteit met Oekraïne blijven betuigen. We moeten die noodzakelijke crisisuitgaven wel los durven zien van het structurele probleem in onze overheidsfinanciën. Om dat tekort weg te werken is het nodig dat we blijven werk maken van de hervormingen en afspraken. Zo zorgen we ervoor dat onze publieke financiën op lange termijn houdbaar blijven en bouwen we buffers op voor crisissen zoals deze.”