ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker prognoses Planbureau

Het Federaal Planbureau heeft nieuwe economische prognoses. De verwachte groei voor 2022 blijft gelijk. De verwachte groei voor 2023 daalt echter van 1,3% BBP naar 0,5% en schuurt daarmee tegen een recessie aan. De inflatie daarentegen stijgt zowel in 2022 als in 2023 fors. De cijfers zullen een grote impact hebben op de begroting. Dit op een moment dat er veel crisismaatregelen genomen moeten worden. Volgens Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker zal het noodzakelijk zijn om die crisismaatregelen zo gericht mogelijk te maken. 

Het Federaal Planbureau is vandaag met nieuwe economische prognoses gekomen voor dit jaar en volgend jaar. Voor de rest van 2022 schat het Planbureau dat de verwachte economische groei gelijk blijft ten opzichte van het vorige rapport op zo’n 2,6 procent.  De verwachte inflatie daarentegen wordt nog opwaarts bijgesteld van 8,1% naar maar liefst 9,4%. Voor 2023 is er nog meer slecht nieuws. In haar vorige raming deze zomer verwachtte het planbureau een groei van 1,3% BBP. Door de aanhoudende onzekerheid en impact van de oorlog in Oekraïne moet die prognose worden bijgesteld naar 0,5% van het BBP, een cijfer dat dicht tegen recessie aanschurkt. 

Deze nieuwe cijfers vormen het macro-economische kader dat zal dienen voor de opmaak van de begroting van 2023. Het monitoringcomité zal deze cijfers gebruiken met het oog op het ramen van de inkomsten en uitgaven, om zo duidelijk te maken wat de begrotingsuitdaging voor het komende jaar is.  

Normaliter komt het monitoringcomité twee keer per jaar met een rapport. Omdat er echter zoveel onzekerheid is had de regering een extra rapport gevraagd, voorafgaand aan de begrotingsbesprekingen. Het rapport van juli van het monitoringcomité ging uit van een tekort van 4,6% bbp voor de gezamenlijke overheid, door de ongunstige groeivooruitzichten zal dit naar verwachting beduidend neerwaarts worden bijgesteld. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker stelt dat we ons in een crisissituatie bevinden op de energiemarkt en dat we zullen doen wat nodig is om onze burgers en bedrijven te beschermen. Daar horen, net als ten tijde van de coronacrisis, crisisuitgaven bij. Ze wijst er echter op dat de huidige economische en budgettaire realiteit er ons zal toe verplichten om alle mogelijke steunmaatregelen zo gericht en efficiënt mogelijk te nemen.  

Daarnaast blijft het volgens De Bleeker belangrijk voor de financiële toestand van ons land dat het structureel tekort wordt teruggedrongen. Dat tekort is niet nieuw, bestond al voor alle crisissen waar deze regering mee geconfronteerd werd en staat daar ook los van. De Bleeker geeft nog mee dat de terugval van de economische groei die inspanningen er niet gemakkelijker op zal maken. Het is nu wachten op het rapport van het monitoringcomité om de exacte uitdagingen en mogelijkheden te kennen. 

Staatssecretaris De Bleeker: “We leven in onzekere tijden. Dat vertaalt zich ook in de economische groeiprognoses van het planbureau. Die zijn geen goed nieuws voor begroting, zeker niet in tijden waarin we heel wat moeten doen om onze burgers en bedrijven te beschermen. Het zal erop aankomen om hen zo goed en gericht mogelijk te blijven steunen en tegelijkertijd te kijken welke zaken we nog kunnen doen om het structureel tekort, dat los van deze crisis staat, terug te dringen.”