ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker Planbureau

Het Federaal Planbureau bevestigt het groeicijfer dat Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker eerder gebruikte bij de begrotingsopmaak voor 2022. Na het snelle herstel in 2021 met 6,1%, zal er in 2022 een robuuste groei zijn van 3%. Het begrotingstekort zou afnemen van 6% in 2021 naar 4,2% in 2022 om dan rond de 4% te blijven schommelen. Volgens De Bleeker zijn bijkomende hervormingen en inspanningen nodig om de groei hoog te houden en het tekort verder terug te dringen, onder de 4%. Dat vanaf 2025-2026 de vergrijzing hard begint toe te slaan, versterkt die noodzaak volgens De Bleeker.  

 

Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2027 opgesteld. Eerder publiceerde het planbureau de Economische begroting voor het jaar 2022, waar er dieper wordt ingegaan op het huidige jaar. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma dat ons land bij de Europese Commissie moet indienen en wordt ook gebruikt voor het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma. De cijfers van het Federaal Planbureau dienen ook om begrotingen op te maken en bij te sturen. 

 

De nieuwe cijfer bevestigen het snelle herstel van de economie in 2021 met 6,1% en gaan uit van een robuuste groei van 3 % in 2022. Dat is op zich goed nieuws, want dat laatste cijfer is ook het cijfer dat Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker hanteerde bij de opmaak van de begroting voor 2022. Toch waarschuwde De Bleeker in een reactie op gelijkaardige cijfers van de Nationale Bank om zich niet rijk te rekenen. Een groei van 3% is in normale jaren zeer gunstig. Nu moet dit echter worden bekeken in het grotere geheel van de inhaalbeweging die onze economie maakt na de coronacrisis. Het is niet zo dat we de coronacrisis helemaal verteerd hebben. We missen daarvoor nog altijd een stuk economische groei dat we door de pandemie in 2020 en 2021 gemist hebben. Bovendien vertraagt de groei, terwijl we net blijvende hoge groei nodig hebben om ons begrotingstekort te dichten.  

 

Op vlak van het begrotingstekort bevestigt het FPB de begrotingsresultaten voor 2021 die eerder gepubliceerd werden met een tekort van 6,0% voor alle overheden tezamen in ons land. In 2022 verwacht men een tekort van 4,2%. Daarna zou het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid blijven hangen rond de 4%.  

 

Om het begrotingstekort verder te laten dalen naar de 3%, wat nodig is om de staatsschuld te stabiliseren, zullen er volgens De Bleeker bijkomende hervormingen en inspanningen nodig zijn. De cijfers van het planbureau inzake arbeidsmarkt bevestigen dat. De arbeidsmarkt herstelde sterk in 2021 en zou ook in 2022 toenemen met 57.000 personen. Over de gehele periode 2022-2027 neemt de werkgelegenheid toe met 238 000 personen. De werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen klimt gestaag maar nog niet sterk genoeg om aan de doelstelling van 80% te geraken.  

 

Daarnaast duidt De Bleeker op het sluipende gevaar van de vergrijzing dat steeds dichterbij komt. Vanaf 2024 beginnen die kosten sterk op te lopen, waardoor het federale aandeel in het begrotingstekort jaar na jaar zwaarder zal beginnen doorwegen. Naast verdere hervormingen van de arbeidsmarkt en onze overheid is dus ook een duurzame en betaalbare hervorming van de pensioenen volgens De Bleeker cruciaal om een onhoudbare ontsporing van onze overheidsfinanciën te voorkomen. De staatssecretaris onderstreept dat de hoge inflatie en het mogelijke effect op onze rente en onze hoge staatsschuld de noodzaak voor die hervormingen enkel groter maakt.  

 

De Bleeker: “Het planbureau bevestigt de parameters die we al eerder gebruikten voor de begroting 2022. Dat toont aan dat we toen de situatie juist hebben ingeschat. Dat neemt niet weg dat er in de economische vooruitzichten een heel aantal grote uitdagingen schuilen. De groei zal vertragen eens de coronaschade helemaal is ingehaald. Nochtans hebben we extra groei nodig om ons begrotingstekort te verkleinen en de staatsschuld te stabiliseren. Dat zal cruciaal zijn om de volgende uitdaging aan te kunnen. De kosten van de vergrijzing zullen namelijk in de heel nabije toekomst beginnen stijgen. Alleen met bijkomende hervormingen en inspanningen zullen we ons daartegen kunnen wapenen.