ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker op voorjaarsramingen NBB: “Realistisch begroot voor 2022, uitdagingen blijven zeer groot, hervormingen nodig”

Volgens Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker werd er realistisch begroot voor 2022. Dat zegt in een reactie op de voorjaarsramingen van de Nationale Bank. Daarin wordt uitgegaan van een groei 2,4% en een tekort voor alle Belgische overheden van 4,5%. Staatssecretaris De Bleeker hanteerde bij de begrotingscontrole een groei van 2,5% en ging bij opmaak van het stabiliteitsprogramma uit van een tekort van 5,2%. De Bleeker waarschuwt er – net zoals de Nationale Bank – voor dat de uitdagingen voor de komende jaren groot zijn en dat er dringende hervormingen moeten gebeuren om de financiële houdbaarheid van ons land op langere termijn te waarborgen.

 

De Nationale Bank van België (NBB) heeft vandaag haar voorjaarsramingen gepresenteerd. De NBB voorziet voor 2022 een groei van 2,4% en tekort van 4,5% van het BBP voor de gezamenlijke overheid (de federale overheid en de regionale overheden).  

Die voorspellingen liggen in de lijn van de cijfers die federaal Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker eerder al gebruikte. Zo hield ze bij de begrotingscontrole rekening met een mogelijke impact van de oorlog in Oekraïne en hanteerde ze een groei van 2,5%. Wat betreft het tekort was de schatting conservatiever en ging De Bleeker uit van een groter tekort in 2022. Zo hield ze in het stabiliteitsprogramma dat werd ingediend bij Europa rekening met een tekort van 5,2% in 2022.  

Volgens De Bleeker tonen de cijfers van de Nationale Bank aan dat er realistisch begroot is geweest en dat men het de situatie goed heeft ingeschat.  

Het tekort blijft desalniettemin hoog in 2022 en zal de ook de komende jaren hoog zijn. Ook voor 2023-2024 voorziet de Nationale Bank namelijk hoge tekorten (-4,5% bbp en -5% bbp). Daarnaast loopt de schuld, volgens de ramingen van de NBB, op. Wat daarbij gevaarlijk is, is dat dit niet te wijten is aan tijdelijke factoren zoals corona of de Oorlog in Oekraïne maar wel aan stijgende structurele uitgaven. Die uitgaven stijgen door de impact van de vergrijzingen.  

In het regeerakkoord zijn er een aantal hervormingen opgenomen om die stijgende kosten op te vangen. Volgens De Bleeker is het dan ook cruciaal dat er nu werk wordt gemaakt van die hervormingen. Het gaat dan over de hervorming van de arbeidsmarkt, van de fiscaliteit en die van de pensioenen. Die hervormingen zullen volgens De Bleeker nodig zijn om de financiële houdbaarheid van ons land op langere termijn te waarborgen. 

De Nationale Bank wijst er ook nog op dat, hoewel er niet meteen een recessie dreigt te komen, de loonstijgingen in ons land zeer hoog zijn en onze concurrentiepositie onder druk kunnen zetten.  

De staatssecretaris wijst er in navolging van de Nationale Bank op dat de onzekerheden in de toekomst erg groot blijven. Dat zet de nood aan hervormingen volgens De Bleeker nog extra kracht bij. ‘De cijfers van de Nationale Bank tonen aan dat we realistisch begroten. Het tekort blijft desalniettemin hoog en zal ook de komende jaren erg hoog zijn als we niets doen. We moeten de financiële situatie van ons land niet alleen structureel weer op de rails krijgen, we hebben ook zuurstof nodig voor mochten we opnieuw in een crisissituatie zouden belanden. Daarom moeten we ons systeem grondig hervormen.’