ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker op nieuwe prognoses Federaal Plan Bureau

Het Federaal Planbureau kwam vandaag met de economische begroting deze bevat nieuwe economische prognoses voor 2021 en 2022. De Belgische economie herstelt sneller en sterker dan eerst verwacht. Dat vertaalt zich in bijkomende werkgelegenheid. Volgens Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker zijn dit hoopgevende cijfers. Deze cijfers zullen nu worden gebruikt voor de start van de begrotingsopmaak van 2022. De staatssecretaris wacht meer volledige cijfers af om te kijken wat de begrotingsimpact is. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: “De nieuwe prognoses van het federaal planbureau laten zien dat onze economie zich sneller en forser herstelt dan eerst verwacht. Dat is hoopgevend, al moeten we meer volledige cijfers afwachten om te zien of dit zich ook positief vertaalt naar onze begroting zodat we dit kunnen meenemen in de begrotingsopmaak voor 2022.

Volgens De Bleeker lijkt het snelle herstel ook aan te tonen dat de verschillende steunmechanismen hun functie als schokdemper hebben vervuld. Toch blijft ze waakzaam en onderstreept ze ook het belang van onder meer de hervorming van de arbeidsmarkt. Die zal cruciaal zijn voor een duurzaam herstel.