ZOEKEN

Reactie staatssecretaris De Bleeker op groeicijfers 2de kwartaal 2021 Nationale Bank

De groeicijfers voor het tweede kwartaal van 2021 zijn fors beter dan verwacht, zo berekende de Nationale Bank. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker reageert voorzichtig positief maar duidt in een reactie ook op de noodzaak van hervormingen, waaronder die van de arbeidsmarkt. Dat laatste zal nodig zijn om deze groei verder te kunnen zetten.

De Nationale Bank heeft nieuwe economische groeicijfers voor het 2de kwartaal van 2021, dus de maanden april, mei en juni. Waar de NBB in juli nog uitging van 1,4 procent groei, stelt ze nu dat de Belgische economie met 1,7 procent gegroeid is in het tweede kwartaal.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker reageert voorzichtig positief. Het verschil tussen de oorspronkelijke raming en de jongste berekening is niet min. Toch moet dit volgens De Bleeker in perspectief gezien worden. Hoewel de groeicijfers goed nieuws zijn, is de Belgische economie voorlopig nog niet volledig hersteld tot het niveau van pre-corona. Dat zegt ook de Nationale Bank. Aanvullend wijst De Bleeker er ook op dat door de hogere inflatie de kost voor uitkeringen en ambtenarenwedden is overschreden. Om die reden is het ook nog wachten op bijkomende cijfers om de impact op het begrotingstekort te kennen.

Sowieso moeten de sterke groeicijfers zich ook na het volledig herstel blijven doorzetten om het begrotingstekort, dat al voor corona bestond, duurzaam terug te dringen. 

In dat kader herhaalt De Bleeker dat een hervorming van de arbeidsmarkt cruciaal is. De cijfers van de Nationale Bank laten immers zien dat de werkgelegenheid zich hersteld heeft naar het niveau van voor de coronacrisis. Dat is op zich goed nieuws maar om de economische groei door te zetten, is het nodig dat de jobs ook snel ingevuld geraken. Als er niet meer mensen de weg naar de vacatures op de arbeidsmarkt vinden, is het te verwachten dat de arbeidskosten beginnen te stijgen. Dit zou een rem kunnen zijn op verdere economische groei. Daarom is het volgens De Bleeker essentieel dat meer mensen zich op de arbeidsmarkt begeven. Het bereiken van een hogere tewerkstellingsgraad, 80% in 2030, is één van de ambities van de regering en is ook cruciaal om het structureel begrotingstekort duurzaam terug te dringen.

Staatssecretaris Eva De Bleeker: “De betere groeicijfers zijn goed nieuws: we zijn uit het dal aan het klimmen, maar we zijn er nog niet. Bovendien moeten we de putten van voor corona nog dichten. Daarom moeten we er vooral voor zorgen dat deze sterke groei zich ook na het herstel blijft doorzetten. Dat kan alleen als er meer mensen hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Alleen met een grote hervorming van de arbeidsmarkt kunnen we het begrotingstekort duurzaam terugdringen”