ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker ontbreken opschortende voorwaarde bij compromis woning

Het Laatste Nieuws bericht vandaag over de evolutie dat kopers en verkopers steeds vaker een verkoopovereenkomst of compromis over een woning afsluiten zonder de opschortende voorwaarde dat de koper een hypotheek kan bemachtigen van de bank. Op zich kan dat. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker waarschuwt wel dat particuliere verkopers en in het bijzonder makelaars wel de verplichting hebben om daar correct over te communiceren. Op die manier zijn kopers voldoende op de hoogte van de gevolgen. Wanneer de verkoopovereenkomst niet wordt nageleefd, hangt daar vaak een forse verbrekingsvergoeding aan vast.  

Wanneer je een woning koopt sluit je eerst een verkoopovereenkomst of compromis af vooraleer je overgaat tot de echte verkoop bij de notaris. In die verkoopovereenkomsten is het de gewoonte te worden op een opschortende voorwaarde op te nemen die stelt dat als de koper geen lening kan krijgen van de bank, de verkoopovereenkomst tenietgaat. 

Uit reportage van Het Laatste Nieuws blijkt dat door de hoge vraag op de woningmarkt het steeds vaker gebeurt dat er geen opschortende voorwaarde wordt opgenomen of dat kopers die akkoord gaan zonder opschortende voorwaarde bevoordeeld worden.  

Een opschortende voorwaarde is eigenlijk een uitzondering op het basisprincipe van contractenrecht: een gesloten overeenkomst is definitief en eigendom gaat onmiddellijk over naar koper. Er is met andere woorden geen verplichting om zo'n voorwaarde te voorzien. 

Volgens Staatssecretaris voor Consumentenbescherming ontslaat dat verkopers en makelaars niet van de verplichting om kandidaat-kopers daar goed over te informeren. Voor zowel particulieren die rechtstreeks verkopen als voor makelaars die de verkoop behandelen gelden er regels die dat verplichten.  

In beide gevallen moet de koper goed op de hoogte zijn gebracht van het al dan niet aanwezig zijn van een opschortende voorwaarde en de gevolgen van het niet nakomen van de verkoopovereenkomst. Het is vaak zo dat indien de verkoopovereenkomst niet wordt nagekomen, dat de verkoper een verbrekingsvergoeding kan vragen. Dit kan grote gevolgen hebben. Vaak gaat het om een bedrag van 10% van het verkoopbedrag.  

De Bleeker roept verkopers op om steeds transparant hierover te communiceren naar hun kandidaat-kopers. Ze zal daarnaast ook contact opnemen met de beroepsvereniging van makelaars om het te hebben over deze evolutie en hen te vragen erop toe te zien dat hun leden dat ook steeds doen. 

Tot slot laat De Bleeker weten dat de verbrekingsvergoeding enkel gevraagd mag worden door de particuliere verkoper. Wanneer professionele tussenpersonen voor zichzelf een verbrekingsvergoeding proberen op te eisen van de kandidaat-koper wegens niet-verkrijgen van een lening, betreft dit een onrechtmatig beding. Het mag volgens De Bleeker niet zijn dat men hier een verdienmodel op zou willen baseren. 

De Bleeker: “Wie een woning wil kopen moet goed weten onder welke voorwaarden hij of zij een compromis tekent. Daarom hebben zowel verkopers als makelaars de plicht om duidelijk te zijn over het al dan niet aanwezig zijn van een opschortende voorwaarde en over de verbrekingsvergoeding als de verkoopovereenkomst niet kan worden nagekomen.”