ZOEKEN

Reactie Staatssecretaris De Bleeker IMF

Vandaag bracht het IMF een statement uit naar aanleiding van haar bezoek aan ons land. Het IMF duidde een aantal positieve zaken aan zoals de snelle vaccinatie, de veerkracht van de Belgische economie en het invoeren van spending reviews door staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Ook heeft het IMF een aantal belangrijke aandachtspunten voor ons land. Zo zijn er meer gezamenlijke gecoördineerde budgettaire inspanningen nodig om tot schuldstabilisatie te komen en moet er werk worden gemaakt van de hervormingen die zijn opgenomen in het regeerakkoord. De Bleeker sluit zich aan bij de bevindingen en zal deze meenemen naar de gesprekken over de opmaak van de begroting voor 2022. 

Wanneer landen zich aansluiten bij het Internationaal Monetair Fonds gaan ze akkoord dat ze worden doorgelicht door de internationale gemeenschap. Het IMF doet daarom jaarlijkse opvolging van het reilen en zeilen van landen. Dat gebeurt onder de noemer van de zogenaamde Artikel IV consultaties. 

Het IMF heeft de voorbije weken ons land bezocht in kader van haar doorlichting en brengt daarover nu een statement. Het IMF erkent eerst de enorme inspanningen die ons land heeft gedaan om de coronacrisis te bezweren zowel op gezondheidsvlak als op economisch vlak. Zo is er lof voor de vaccinatiecampagne. Het IMF stelt ook dat de brede steunmaatregelen tijdens de gezondheidscrisis nodig waren maar dat deze richting oktober zouden moeten uitdoven. Dat is momenteel ook zo voorzien in de begroting. 

Ook de spending reviews en dan vooral het pilootproject in de zorg, recent ingevoerd door staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker, kunnen op goedkeuring van het IMF rekenen. 

Naast de positieve commentaren schuift het IMF een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren.

Schuldstabilisatie en gecoördineerde aanpak 

Doordat de regering in lopende zaken geen begrotingen meer kon stemmen, ontstond er reeds voor de coronacrisis al een stevig structureel tekort. Door de coronacrisis is het begrotingstekort enkel nog maar aangegroeid. Door de massale tijdelijke uitgaven onder corona is onze staatsschuld sterk gestegen. Door het structureel begrotingstekort blijft die staatsschuld ook stijgen. Het is de ambitie van de regering om de aangroei van de staatsschuld af te remmen en te stoppen door het begrotingstekort zo dicht mogelijk tegen de 3% BBP-norm (tekort) te halen.  

Volgens het IMF zullen er inderdaad inspanningen moeten gebeuren om tot een schuldstabilisatie te komen. Het IMF wijst daarvoor naar een aantal zaken. 

Meer gecoördineerde inspanningen  

Er zullen ten eerste niet alleen extra budgettaire inspanningen moeten gebeuren, ze zullen volgens het IMF ook op een meer gecoördineerde manier, dat wil zeggen over de grenzen van de federale overheid, gemeenschappen en gewesten heen, moeten gebeuren. 

Staatssecretaris De Bleeker is het eens met die bevinding. Ze diende recent het stabiliteitsprogramma dat de gezamenlijke budgettaire inspanningen van alle overheden in ons land weerspiegelt in bij de Europese Commissie. Toch kan dit volgens De Bleeker nog veel sterker en gecoördineerder gebeuren. Ze zal hiervoor gesprekken met haar regionale collega’s voeren. Ook verwijst ze naar de variabele budgettaire inspanning van de federale overheid. De Bleeker pleit er consistent voor om indien het economisch herstel het toelaat zo snel mogelijk extra inspanningen te doen, zoals trouwens ook werd opgenomen in de toelichting van de begroting 2021. 

Belangrijke hervormingen 

 

Ten tweede zal er ook werk moeten gemaakt worden van de hervormingen die aangekondigd zijn in het regeerakkoord. Het IMF vermeldt daarbij expliciet de hervorming van de arbeidsmarkt, die van de fiscaliteit, die van de pensioenen en de bestrijding van fraude.  

Ook daar deelt De Bleeker de mening van het IMF. Meer bedrijven die jobs creëren en dus meer mensen aan het werk zullen essentieel zijn om het structureel begrotingstekort én dus de staatsschuld onder controle te krijgen.  

Staatssecretaris De Bleeker: “De aangroei van onze schuld afremmen en stoppen is inderdaad één van de belangrijkste uitdagingen voor deze regering. Dat zal alleen maar lukken door de structurele uitgaven in balans te brengen met de structurele inkomsten en dus het huidig tekort terug te dringen. Om dat te doen zullen we enerzijds de komende jaren veel inspanningen moeten doen en dat ook samen met de gewesten en gemeenschappen op een gecoördineerde manier moeten doen. Anderzijds is het echt cruciaal dat er werk wordt gemaakt van de belangrijke hervormingen in het regeerakkoord. Ik zal die opmerkingen van het IMF mee naar de tafel van de begrotingsopmaak nemen.”