ZOEKEN

Reactie staatssecretaris De Bleeker Federaal Plan Bureau

Volgens de laatste berekeningen van het Planbureau valt zowel de groei van dit jaar als voor volgend jaar hoger uit. Deze cijfers zullen ook dienen voor het macro-economisch kader waarbinnen de begrotingsopmaak voor 2022 zal gebeuren. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker herhaalt dat hoewel de ramingen verbeteren, ze het begrotingstekort niet oplossen. Daarvoor is er zowel bijkomende groei nodig als inspanningen en hervormingen.

Eind juni verwachte het Planbureau dat de Belgische economie in 2021 zou groeien met 5,5 procent en in 2022 met zo’n 2,9 procent. In de nieuwe ramingen die het Planbureau vandaag uitbrengt is er zowel dit jaar als volgend jaar een verbetering te zien van respectievelijk 0,2 en 0,1.  

Deze nieuwe cijfers vormen de basis van het macro-economische kader dat zal dienen voor de opmaak van de begroting van 2022. Het monitoringcomité zal deze cijfers consolideren met de geraamde inkomsten en uitgaven om zo duidelijk te maken wat de begrotingsuitdaging voor het komende jaar is.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker ziet uiteraard de groeicijfers liever verbeteren dan verslechteren maar herhaalt dat hoewel de cijfers verbeteren, ze het begrotingstekort niet doen verdwijnen. De sterke groeicijfers voor dit jaar moeten volgens haar gezien worden als deel van het herstel. Bovendien bestond het begrotingstekort ook voor de coronapandemie en zal dit dus ook niet verdwijnen met het economisch herstel. Het Planbureau voorspelt dat dit herstel zich nog dit jaar zal voltrekken.

Na het herstel is het volgens De Bleeker nodig om bijkomende impulsen te geven aan de economische groei. Ze verwees in dat kader al eerder aan hervormingen die zuurstof geven aan ondernemers, zoals de hervorming van de arbeidsmarkt.

De Bleeker: “Het is goed dat de groeivooruitzichten verbeteren. Hopelijk vertaalt zich dat binnenkort ook in een betere vooruitzichten voor het begrotingssaldo. Alleen moeten we nuchter blijven. Deze groeicijfers maken deel uit van het economisch herstel. Ze zijn op zich niet voldoende om ons begrotingstekort duurzaam terug te dringen. Daarvoor blijven inspanningen en hervormingen nodig.”