ZOEKEN

Meer inbreuken tijdens wintersolden

Staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva De Bleeker laat weten dat de afgelopen wintersolden meer handelszaken de regels overtraden dan tijdens de zomerkoopjes van 2021.

Tijdens de afgelopen wintersolden controleerde de Economische Inspectie van de FOD Economie 171 handelszaken. Die controles gebeuren enerzijds proactief en anderzijds op basis van meldingen van consumenten die verdachte praktijken tijdens de solden opmerken. 

Van de 171 gecontroleerde bedrijven liepen er 35 tegen de lamp. In totaal werden er binnen die zaken 45 inbreuken vastgesteld. In 25 gevallen ging het om een concrete inbreuk op de soldenreglementering: 4 keer werd de sperperiode niet gerespecteerd en in 16 gevallen werden oneerlijke handelspraktijken vastgesteld. Dat zijn bijvoorbeeld aangekondigde kortingen die uiteindelijk nergens te vinden zijn. 

De Bleeker wijst erop dat de stijging van de overtredingen nauw samenhangt met de extra, zeer gerichte, controles. In vergelijking met vorige zomer, toen er 121 handelszaken gecontroleerd werden, werd het aantal controles flink opgedreven. Concrete klachten van consumenten zorgen er daarnaast ook voor dat de diensten van de FOD Economie heel gericht te werk kunnen gaan. 

''Te veel bedrijven blijven nog een loopje nemen met de soldenwetgeving. Consumenten die tijdens de solden merken dat een kortingsverhaal niet klopt, melden dat best via meldpunt.belgie.be