ZOEKEN

Kamer keurt laatste keer voorlopige twaalfden goed

Normaal gezien wordt er op het einde van elk jaar telkens een begroting neergelegd in het parlement. Dat is namelijk een grondwettelijk principe. De regering vraagt daarbij de goedkeuring aan het parlement om het komende jaar bepaalde uitgaven te doen en inkomsten te vinden. Omdat de regering Michel eind 2018 viel, werd er sindsdien geen begroting meer ingediend. In zo’n geval moet de regering in lopende zaken zich behelpen met zogenaamde voorlopige twaalfden. In plaats van een jaarbudget, werkt de regering dan met maandelijkse budgetten. Vanaf er een nieuwe regering is kan die een nieuwe begroting voorleggen aan het parlement. Doordat de regeringsonderhandelingen bleven aanslepen moest de regering Wilmes blijven verderwerken met de voorlopige twaalfden in volle coronacrisis.

Met het aantreden van de nieuwe regering De Croo komt daar eindelijk verandering in. Eind dit jaar zal staatssecretaris voor begroting Eva De Bleeker (Open Vld) namens de regering een nieuwe begrotingswet voorleggen aan het parlement. Die zal betrekking hebben over de uitgaven en inkomsten in 2021.

Dat betekent dat er voor de laatste twee maanden van 2020 nog een laatste keer met voorlopige twaalfden moet gewerkt worden. Deze middag keurde het parlement deze voorlopige twaalfden goed. In normale omstandigheden dienen voorlopige twaalfden voor gewone uitgaven te blijven doen om er voor te zorgen dat de overheid normaal kan blijven werken. Door de coronacrisis waren de voorlopige twaalfden van cruciaal belang om er voor te zorgen dat er bijkomende middelen kwamen voor zorgverleners in de frontlinie en voor getroffen burgers en bedrijven achter die frontlinie. Dat is ook nu het geval.

Staatssecretaris De Bleeker maakt een vierde schijf van 1 miljard vrij om gedurende november en december 2020 de strijd tegen het virus verder te zetten. De regering Wilmes maakte in eerdere schijven al 3 miljard beschikbaar. Deze middelen komen terecht in een interdepartementale provisie. Dat is een soort pot die dient om alle departementen die de coronacrisis bestrijden van genoeg middelen te voorzien.

Staatssecretaris Eva De Bleeker: “Met deze laatste schijf van 1 miljard euro geven we munitie aan alle diensten die tegen het coronavirus of de impact ervan aan het strijden zijn. We blijven doen wat nodig is om deze strijd te winnen. De begroting die we eind dit jaar zullen voorleggen zal ons nog meer slagkracht geven. Want dan kunnen we voor eerste keer sinds de val van de regering Michel werk maken van structurele maatregelen en de fundamenten leggen van het economisch herstel.”

In de voorlopige twaalfden voor november en december werden ook nog extra middelen voorzien voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van zeevarenden, de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen en voor werknemers die ontslagen zijn na de sluiting van de onderneming waar ze werkten.