ZOEKEN

Identificatiekaart met gedragscode en kwaliteitscertificaat gaat strijd aan tegen malafide slotenmakers

Vanaf 1 januari 2022 moeten slotenmakers een identificatiekaart kunnen voorleggen aan hun klanten. Om zo'n identificatiekaart te verkrijgen, is een ondertekende gedragscode en een kwaliteitscertificaat nodig. Deze duurzame doorbraak in de strijd tegen malafide slotenmakers komt er na intens overleg tussen de sector van de slotenmakers en de Economische Inspectie op initiatief van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker. Ook Google verzekert haar medewerking en blijft zoeken naar oplossingen om fraude te verminderen.

Vanaf 1 januari 2022 herkennen consumenten betrouwbare en transparante slotenmakers aan hun identificatiekaarten. Met de lancering van dit document willen staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne de strijd aangaan met malafide slotenmakers. Die laatste kwamen op de radar van de Economische Inspectie doordat zij woekerprijzen aanrekenden aan consumenten en hier niet transparant over communiceerden. Vaak kwamen gedupeerde consumenten in dringende situaties bij hen terecht via misleidende onlineadvertenties en kwamen ze, na contact, voor voldongen feiten te staan. Zo werden de werken bijvoorbeeld aangevangen maar niet afgewerkt alvorens een torenhoge rekening werd vereffend . De identificatiekaart, gelinkt aan een gedragscode en kwaliteitslabel, moet consumenten in de toekomst beschermen tegen deze wanpraktijken.

De procedure om een identificatiekaart te verkrijgen, verloopt via de FOD Economie. De slotenmaker moet enerzijds een gedragscode ondertekenen en anderzijds over een kwaliteitscertificaat beschikken. De gedragscode is vandaag reeds in gebruik maar krijgt nu een uitgebreide update ten voordele van de transparantie voor de consument. Het kwaliteitscertificaat zal worden uitgegeven door conformiteitsbeoordelingsinstanties en legt de link met de technische kwaliteitsvereisten zoals o.a. opleiding en competenties die aan de hand vooropgestelde criteria worden beoordeeld.

De doorbraak in de strijd tegen de malafide slotenmakers komt er na intens overleg tussen de sector van de slotenmakers en de Economische Inspectie op initiatief van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker. Ook Google werd betrokken bij de gesprekken. Malafide slotenmakers kochten tot voor kort namelijk online advertentieruimte en scoorden zo hoog in de Google-ranking. Intussen blokkeerde Google deze betaalde slotenmakeradvertenties. Er wordt onderzocht of de identificatiekaart hiervoor een basis kan zijn.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: “De lancering van de identificatiekaart voor slotenmakers is een duurzame oplossing die de consument beschermt en slotenmakers van goede wil een duwtje in de rug geeft. Ik ben heel tevreden dat we door een constructieve samenwerking met alle partijen tot dit resultaat zijn gekomen.”

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne: “Misbruik maken van mensen op het moment dat ze in de miserie zitten en geen kant op kunnen, is het toppunt van een oneerlijke handelspraktijk. Wie dringend een slotenmaker nodig heeft mag niet ten prooi vallen aan malafide ‘professionals’. Dankzij een samenwerking tussen de Economische Inspectie en de sector wordt een einde gemaakt aan deze oneerlijke praktijken, die de sector in een slecht daglicht plaatsen en de consumenten schaden."