ZOEKEN

Ferrero terugroepactie, De Bleeker: “Consument kan gewoon langsgaan bij verkooppunt.”

Heel wat chocoladeproducten van producent Ferrero worden uit voorzorg teruggeroepen vanwege de mogelijke aanwezigheid van Salmonella. Consumenten die een product uit de gesignaleerde loten hebben gekocht kunnen gewoon langsgaan bij hun verkooppunt voor een vervanging of terugbetaling. Kosteloos opsturen naar producent Ferrero kan ook. Dat zegt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker. Er was de indruk ontstaan dat consumenten de kosten zouden moeten dragen om hun aankoop op te sturen naar de producent. Na een gesprek met De Bleeker zette Ferrero hun communicatie recht. 


Na een oproep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om vijf producten van Ferrero niet te eten, besloot de chocolademaker zelf verschillende producten terug te roepen vanwege een mogelijke link met  salmonellabesmetting. 

Het is uiteraard belangrijk dat de rechten van consumenten hier beschermd worden. Voedingsmiddelen vallen net zoals andere producten onder de wettelijke garantie. Als er iets scheelt met een product en de consument het niet kan gebruiken of verbruiken voor wat het dient, en dat is reeds het geval bij moment van verkoop, moet de consument dus zijn rechten doen gelden. Die rechten houden in dat hij de vervanging kan vragen, of indien dat niet mogelijk is, de terugbetaling. 

Veel klanten belden hierop naar Ferrero en kregen maar moeilijk afdoende antwoorden. Even leek het erop dat Ferrero vroeg om de producten op eigen kosten terug te sturen.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker nam daarop contact met Ferrero en deelde hen mee dat de consument kosteloos zijn product moet kunnen opsturen en ook de mogelijkheid moet hebben om zich tot het verkooppunt te wenden. Ferrero heeft daarna de twee mogelijkheden verfijnd en verduidelijkt. Het chocoladebedrijf heeft ook aan De Bleeker bevestigd dat ze hun communicatie zullen aanpassen om in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen. 

Dit houdt in dat consumenten met een product uit de geviseerde loten zich heel eenvoudig tot hun verkooppunt kunnen wenden om vervanging of terugbetaling te vragen. Zij kunnen ook echter mailen naar Ferrero. De chocoladeproducent zal dan een barcode opsturen die gebruikt kan worden om het product per post op te sturen. Die barcode houdt in dat de bestemmeling, in dit geval Ferrero, de kosten zal opnemen en het dus gratis is voor de consument. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Het mag niet de bedoeling zijn dat consumenten moeten opdraaien voor de kosten om producten met mogelijke salmonellabesmetting terug te sturen. Wanneer zo’n dingen gebeuren, is het cruciaal dat het betrokken bedrijf haar verantwoordelijkheid neemt en transparant communiceert over de rechten van consumenten. Ik zal er over blijven waken dat dat correct gebeurt.”