ZOEKEN

Federale regering wil fietsen meer aanmoedigen en zet daarvoor gereserveerde middelen efficiënter in

De federale regering wil meer mensen op de fiets krijgen. In 2019 stemde het parlement al voor een BTW-verlaging voor fietsen. Voor deze maatregel werd er 80 miljoen euro ingeschreven. De federale regering bekeek tijdens de begrotingscontrole vorige week hoe deze middelen zo efficiënt mogelijk kunnen ingezet worden om die doelstelling te halen. In dat kader heeft de regering besloten die 80 miljoen euro specifiek in te zetten om fietsen binnen het woon-werkverkeer aan te moedigen. Elke persoon die voor het werk op de fiets stapt, is potentieel een auto minder in de ochtend- of avondspits. De OESO schat de economische kost van files in ons land op 1 à 2% van het BBP. 

In april 2019 keurde het parlement een BTW-verlaging op fietsen goed, dat gebeurde tijdens de toenmalige regering in lopende zaken. De opzet was om meer mensen op de fiets te krijgen. Er werd voor die maatregel destijds 80 miljoen gereserveerd. Doordat de regering in lopende zaken zat, werd de maatregel echter nooit ten gronde uitgewerkt. De nieuwe regering behield die doelstelling om meer mensen op de fiets te krijgen en schreef de middelen daarom meteen in haar begroting. 

Er bleven echter vragen over de concrete uitwerking ervan en ook de sector zelf was niet meteen voorstander. Die vroeg zich af of de maatregelen niet gewoon zou leiden tot prijsverhogingen, waardoor de consument helemaal niets zou voelen van de maatregel. Ook vanuit een effectiviteitsstandpunt waren er vragen rond het heel algemene karakter van de maatregel. De BTW-verlaging zou gelden voor elke fietsaankoop, dus zowel voor mensen die effectief een eerste fiets als vervoersmiddel kopen, maar evengoed voor wie een dure racefiets koopt voor recreatieve doeleinden.  

Daarom heeft de regering tijdens de begrotingscontrole van vorige week bekeken hoe de ingeschreven middelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet om de oorspronkelijke doelstelling, namelijk meer mensen op de fiets te krijgen, te behalen. In dat kader werd beslist om de 80 miljoen die in de begroting stond specifieker en gerichter in te zetten. De regering wil daarbij in het bijzonder werk maken van het aanmoedigen van het gebruik van de fiets binnen het woon-werk verkeer. Daar ligt namelijk de grootste uitdaging. Elke werknemer die de fiets neemt is, is potentieel een auto minder in de ochtend- of avondspits. De OESO schat de economische kost van files in ons land op 1 à 2% van het BBP.

De maatregel wordt nu praktisch uitgewerkt door Minister van Mobiliteit Gilkinet, minister van Economie Dermagne en Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker benadrukt langs haar kant dat de middelen die ingeschreven waren voor deze doelstelling, ingeschreven blijven. Alleen de wijze waarop de doelstelling gehaald moet worden, zal verbeterd worden. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: “De middelen om meer mensen op de fiets te krijgen waren voorzien en blijven ook voorzien. Het doel blijft dan ook hetzelfde: minder mensen in de wagen, meer op de fiets. We verbeteren alleen de manier waarop het geld wordt aangewend, door heel specifiek te focussen op waar de grootste uitdaging zit: In het woon-werkverkeer. Iedereen die daar op de fiets stapt, is een auto minder in de ochtend- en avondspits. Dat is goed voor de gezondheid van mens en milieu én voor onze economie. De 80 miljoen die dus oorspronkelijk voorzien waren, zijn nog steeds voorzien en krijgen nu dus een veel betere invulling.”