ZOEKEN

"Eva De Bleeker versterkt Vlaams-Brabantse Open Vld-lijst voor het Vlaams Parlement"

"Ik sluit zeker niet uit dat ik op een verkiezingslijst zal staan. De kans is groot dat u mij nog terugziet", gaf Eva De Bleeker aan tijdens een interview in De Ochtend na haar ontslag als Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming in november 2022. Die knoop is nu doorgehakt. Eva De Bleeker zal de Vlaams-Brabantse Open Vld-lijst versterken op de derde plaats. Samen met Gwendolyn Rutten vormt zij een krachtig vrouwelijk duo dat zich zal inzetten om de huidige drie zetels van Open Vld in het Vlaams Parlement voor Vlaams-Brabant te behouden.

Met de vorming van Regering De Croo leerde ons land Eva De Bleeker kennen. De Hoeilaartse politica legde de eed af als Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming op 1 oktober 2020. In deze functie zette ze zich in voor een sterk budgettair beleid en riep ze haar collega’s in de federale regering meermaals op om de nodige hervormingen door te voeren om de begroting op orde te brengen. Hoewel Eva De Bleeker vorig jaar de federale regering verliet, bleef haar ambitie om zich in te zetten voor een betere samenleving bestaan. Nu wil ze die missie verderzetten in het Vlaams Parlement.

Als Vlaams Parlementslid wil Eva De Bleeker zich inzetten op budgettaire, economische en internationale dossiers: “We hebben in dit land nood aan een betere cultuur van verantwoording. Het Vlaams begrotingstekort loopt op tot drie miljard euro. Elk jaar gaat er zeventien miljard euro naar subsidie-uitgaven. Dat kan beter. Als Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming heb ik spending reviews in het leven geroepen. Deze studies analyseren of het belastinggeld van de burger efficiënt wordt ingezet, of de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden en of er meer met minder middelen bereikt kan worden. In het Vlaams Parlement wil ik op dezelfde nagel kloppen. Dat is jammer genoeg nodig, want sommige partijen vinden dat een gezonde begroting geen prioriteit is.”

Ze gaat verder: “De burger heeft terecht hoge verwachtingen van de politiek, maar het is essentieel dat ook alle burgers hun steentje bijdragen. De inactiviteitsgraad is in dit land te hoog, ook in Vlaanderen zijn er hieromtrent uitdagingen. Als we ervoor willen zorgen dat de generatie na ons het minstens even goed heeft, dan zullen er meer mensen aan het werk moeten.” Vanuit het Vlaams Parlement wil Eva De Bleeker zich profileren op economische, liberale thema’s: werk, ondernemerschap, maar ook internationale concurrentiekracht, productiviteit, en een efficiënte overheid die zich op haar kerntaken concentreert. Ze benadrukt dat dit de thema’s zijn waar de burger van wakker ligt. Recente peilingen geven aan dat de burger de economie het belangrijkste thema van de komende verkiezingen vindt. “Als liberalen zouden we daarop moeten inspelen”, concludeert ze.

Tenslotte erkent Eva De Bleeker dat haar partij door een moeilijke periode gaat: “De peilingen zijn niet goed. In tijden waarin het liberalisme onder druk komt te staan, kan ik moeilijk aan de zijlijn blijven staan. Ik ben er echt van overtuigd dat ik het tij mee kan doen keren door te blijven ijveren voor de nodige hervormingen. De afgelopen jaren heb ik enorm veel steun en vertrouwen gekregen van de bevolking. Ook voel ik me echt gedragen door de liberale basis in Vlaams-Brabant. Ik had heel graag hun lijsttrekker geweest, maar het is anders verlopen. Nu zal ik met veel plezier en ontzettend veel inzet de Vlaams-Brabantse Open Vld-lijst voor het Vlaams Parlement versterken. Het is voor de liberale basis en vanuit een heel sterke liberale overtuiging en drang naar een vrije en open maatschappij dat ik mij de komende campagne zal inzetten.”