ZOEKEN

Eva De Bleeker over afgelopen zomersolden: Economische Inspectie voerde controles op, inbreuken gedaald

De Economische Inspectie noteerde tijdens de afgelopen soldenperiode een lichte daling van het totaal aantal inbreuken tijdens de soldenperiode. Er werden dit jaar 55 inbreuken vastgesteld, waarvan 21 tegen de nieuwe reglementering rond de referentieprijs. Dat is procentueel een kleine daling tegenover vorig jaar. Een teken dat handelaars hun uiterste best doen voor de consument en dat de Economische Inspectie goed en gericht controleert, laat staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker weten.  

De Economische Inspectie voert naar goede gewoonte een aantal onderzoeken uit tijdens de soldenperiode om de realiteit van koopjes te garanderen. Dat doet ze enerzijds proactief, maar anderzijds ook op basis van de meldingen die burgers doen bij het ‘Meldpunt’ van de FOD Economie. Er werd gecontroleerd of ondernemingen geen oneerlijke of misleidende handelspraktijken uitvoerden, maar ook of zij in regel waren met de nieuwe omnibuswet rond de referentieprijs. Die stelt dat een handelaar, naast de soldenprijs, ook steeds de referentieprijs moet meegeven bij een koopje. Dat is de laagste prijs die voor het betrokken product werd gevraagd in een periode van 30 dagen voorafgaand aan het koopje. 

Uit de cijfers blijkt dat de controles van de Economische Inspectie zijn opgedreven, terwijl we bij de inbreuken een omgekeerde tendens zien. Tijdens de afgelopen zomersolden werden 154 ondernemingen gecontroleerd, tegenover 121 vorig jaar. Daarbij werden 55 inbreuken vastgesteld bij 40 ondernemingen. Tegen de Omnibuswetgeving rond de referentieprijs werden 21 inbreuken vastgesteld.  

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker reageert op de cijfers: “Ik vind het belangrijk dat consumenten correcte koopjes aangeboden krijgen. Daarom heb ik de Economische Inspectie gevraagd om de controles op te drijven en dat blijkt vandaag te lonen. Handelaars volgen de nieuwe regelgeving rond de referentieprijs zeer goed op en dat komt de consument ten goede. Heb je als consument toch twijfels of ben je slachtoffer van een zogenaamd koopje? Maak hier dan zeker melding van op www.meldpunt.belgie.be. De Economische Inspectie neemt elke klacht of melding onder de loep en geeft er, indien nodig, gevolg aan.”