ZOEKEN

Economische groei verzacht begrotingstekort maar begrotingscijfers blijven bloedrood

De federale overheid sloot de begroting af met een tekort van 30 miljard euro en dat is 10 miljard minder dan in oktober werd gevreesd. De Belgisch schuldgraad daalt van 112,8% naar 108,6%. ‘Maar de begrotingscijfers blijven bloedrood, hervormingen blijven cruciaal om structureel tekort terug te dringen.’, aldus Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de Belgische economie een ferme klap kreeg. De federale regering kwam met een uitgebreid coronavangnet om burgers en bedrijven te beschermen.Dat heeft enerzijds veel middelen gekost maar heeft anderzijds zijn vruchten afgeworpen. Dankzij de steun van de federale overheid, bleven bedrijven namelijk overeind en behielden burgers hun koopkracht. Hierdoor kon de economie vrij snel heropleven na de afbouw van de strengste maatregelen. Door die forse economische groei in 2021 is het tekort minder hoog dan eerder voorspeld in oktober. Waar men initieel uitging van een tekort van 40 miljard voor de gezamenlijke overheid, zal het tekort voor 2021 eerder 30 miljard zijn. 

Ook de Belgische schuldgraad daalt van 112,8% naar 108,6%. Die correctie is het gevolg van een sterker dan verwacht economie en inflatie die een boost gaven aan het bbp en de fiscale inkomsten. Het bbp steeg van 496 naar 505 miljard euro en de fiscale inkomsten van 121 naar 126 miljard euro, met sterke stijgingen bij de btw-inkomsten, de vennootschapsbelasting en de voorafbetalingen.  

De grootste uitgave van de federale en de regionale overheden was 13,8 miljard euro om de economie recht te houden tijdens de coronapandemie. De totale uitgaven tijdens de coronacrisis komt zo op 34,4 miljard euro. Dankzij de hogere groei van de economie werden de bijkomende uitgaven geneutraliseerd waardoor er een lager begrotingstekort is. Ondanks dat het tekort fors lager uitvalt, blijft De Bleeker wel zeer bezorgd. Een tekort van 30 miljard blijft nog altijd een van de grootste tekorten die ons land ooit gezien heeft. Vooral dat dit tekort niet alleen te wijten is aan de coronacrisis maar ook aan een structureel onevenwicht, maakt dat hervormingen en inspanningen nodig zullen blijven. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: ‘We danken het lagere tekort vooral aan het goed economisch nieuws in 2021. We kunnen stellen dat de miljarden die de overheid heeft besteed om bedrijven recht te houden, hebben geloond. Maar de begrotingscijfers blijven bloedrood. Zelfs als je de coronasteun eruit filtert, zitten we nog altijd op een te groot deficit. Dat wil zeggen dat het structureel overheidstekort tussen 2019 en 2021 fors is toegenomen. Op korte termijn moeten we de coronasteun zo veel mogelijk afbouwen. Op lange termijn is het nodig om nu knopen door te hakken over het flexibeler maken van de arbeidsmarkt’.