ZOEKEN

Dermagne, De Bleeker en energiesector waken samen over realistische voorschotfacturen

Vandaag vond er een overleg plaats tussen FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker over de voorschotfacturen voor energie. De sector en de regering onderstrepen samen het belang van realistische voorschotfacturen. Excessen, waarbij de voorschotfacturen veel sneller stijgen dan de reële energieprijzen, moeten tegengegaan worden.  

In het kader van de stijgende energieprijzen krijgen veel klanten het voorstel om hun voorschot op hun energierekening te verhogen. Dit om te vermijden dat de eindafrekening zeer hoog zou uitvallen en zo een schok teweeg zou brengen. Hoewel consumenten beschermd worden tegen zulke verrassingen door voorschotten, is er de vrees ontstaan dat sommige leveranciers de voorschotten veel forser zouden optrekken dan de stijging van de energieprijzen zelf.   

Om die reden was er een overleg gepland tussen enerzijds de energiesector, vertegenwoordigd door sectorfederatie FEBEG, en anderzijds de Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en de Staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva De Bleeker.  

In dit overleg werd dit uitvoerig besproken. Zowel de energiesector als de regering onderstrepen het belang van realistische voorschotfacturen. FEBEG bevestigt dat realistische inschattingen van de actuele energieprijs steeds de basis vormen van de voorschotfactuur. Voorstellen om de voorschotfacturen te verhogen moeten dus in verhouding staan met de verhoging van de energieprijzen en het verbruik, met als einddoel de jaarafrekening zo laag mogelijk te houden.  Dit is conform de geest van het consumentenakkoord. 

Minister Dermagne en Staatssecretaris De Bleeker zullen hier samen met de sectorfederatie op toezien om er voor te zorgen dat de individuele energieleveranciers dat principe naleven. Het mag niet de bedoeling zijn dat de voorschotfacturen de jaarafrekening ruimschoots overschrijden en dat op die manier de voorschotten niet meer in verhouding zijn met het tarief en het verbruik van de consument. Ze herinneren er de consument evenwel aan dat hoewel een voorstel van verhoging van voorschot kan aangepast worden, het ook in belang van de consument zelf is dat het voorschot correct is en de verwachte jaarafrekening weerspiegelt en dat die dus ook zelf een realistische inschatting moet maken. 

FEBEG: “De voorschotfacturen zijn bedoeld om de totale jaarfactuur gelijkmatig te spreiden over het jaar, zodat de klant geen  onaangename verrassingen heeft bij de jaarafrekening.  Uit klantenbevraging blijkt dat een ruime meerderheid van de klanten het liefst een zo laag mogelijke jaarafrekening heeft. De sector probeert in te spelen op de wensen van klanten. De leveranciers bieden daar toe tools aan waarbij de klant zijn verbruik kan opvolgen. Een snelle invoering van de  digitale meter is hierbij cruciaal.”  

Minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne: “Het kan niet de bedoeling zijn dat consument via te hoge voorschotten geldschieter speelt voor de energiesector. Met nieuwe regelgeving wordt deze praktijk onmogelijk, en het is goed dat de sector zich engageert om ze nu al toe te passen. Dat zal op zich voor veel gezinnen echter niet volstaan om de energiecrisis het hoofd te bieden. Het is essentieel dat de regering op korte termijn maatregelen neemt. We zullen ons deze week beraden over maatregelen om de energiefactuur te verlagen voor gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen.” 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker: “Ik ben tevreden dat de energiesector bevestigt dat voorschotfacturen realistisch en onderbouwd horen te zijn en dat energieleveranciers die hun voorschotten forser optrekken dan de stijging van de prijzen en hun verbruik dan nodig, tegen dat principe zondigen. Het is in belang van zowel consument als energiebedrijf dat het voorschot correct is. Je wil als consument geen onaangename verrassingen op je eindafrekeningen. Het is echter ook niet de bedoeling dat je bank begint te spelen voor je energieleverancier.”