ZOEKEN

De Bleeker zorgt voor duidelijke en uniforme regels voor raamovereenkomsten

De ministerraad neemt vandaag akte van een nieuwe omzendbrief van Staatssecretaris De Bleeker rond raamovereenkomsten. Die zal ervoor zorgen dat alle overheidsdiensten de wetgeving rond grote overheidsuitgaven op dezelfde manier toepassen en biedt ook meer zekerheid aan leveranciers van de overheid. “Met geld van de burger doe je niet zomaar wat je wilt, daar ga je correct mee om” aldus De Bleeker. 

De staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, staat erop dat overheidsuitgaven efficiënt worden aangewend. Duidelijke regelgeving die door alle overheidsdiensten op dezelfde manier wordt toegepast, is daarvoor cruciaal. De staatssecretaris lanceerde in dat kader al heel wat projecten, zoals de spending reviews, en legt daarom vandaag ook, samen met eerste minister Alexander De Croo en minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter, een omzendbrief voor raamovereenkomsten voor aan de ministerraad. 

Die omzendbrief omvat heldere en eenduidige regels die alle overheidsdiensten voortaan moeten toepassen op hun raamovereenkomsten. Die raamovereenkomsten zijn grote contracten van bepaalde duur waarmee overheidsdiensten grote aankopen organiseren. Door zo’n overeenkomst kan de overheid gedurende een specifieke periode producten of diensten afnemen van één en dezelfde aanbieder zonder telkens opnieuw een nieuwe aanbesteding te moeten doen. Het gaat dan ook vaak over producten of diensten die je regelmatig nodig hebt, maar niet exact weet hoeveel je ervan nodig hebt.  

Binnen de context van die raamovereenkomsten zorgden een aantal wetswijzigingen op Europees niveau en enkele uitspraken van het Europees Hof van Justitie de laatste jaren voor een nieuwe context. Daar wordt nu een concrete interpretatie aan gegeven in de nieuwe omzendbrief. Zo moet er voortaan voor elk onderdeel binnen de raamovereenkomsten een maximumbedrag worden aangegeven waarvoor een overheidsdienst van de leverancier in de vastgelegde periode kan afnemen. Op die manier wordt er vermeden dat een raamovereenkomst gaandeweg “opgerokken” wordt en in sommige gevallen zelfs misbruikt kan worden om concurrentie te omzeilen. Volume kan namelijk een invloed hebben bij het intekenen op de initiële overheidsopdracht. 

De nieuwe regelgeving verzekert een uniforme toepassing van de wetgeving rond raamovereenkomsten binnen de federale overheid. Doordat de ministerraad er vandaag akte van neemt, zijn alle overheidsdiensten bovendien meteen op de hoogte zijn. Een duidelijk en krachtig signaal aan iedereen dat de regels gevolgd moeten worden. Daarnaast geeft de omzendbrief zekerheid aan leveranciers die in de toekomst overwegen om zich in te schrijven voor dergelijke raamovereenkomsten. Zij weten nu meteen waaraan ze zich kunnen verwachten.  

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker is tevreden dat er alweer een horde is genomen in haar plan om de overheidsuitgaven efficiënter te maken: “De nieuwe regels voor raamovereenkomsten zorgen ervoor dat grote overheidsuitgaven voortaan op een optimale, wettelijke en consequente manier gebeuren. Dat creëert een transparant kader voor alle partijen en garandeert rechtszekerheid. Bovendien geven we een duidelijk signaal: Met geld van de burger daar doe je niet zomaar je goesting mee, daar ga je correct met om.”