ZOEKEN

De Bleeker zoekt samen met verzekeringssector naar oplossing voor krimpende bodem

Door de klimaatverandering en uitdroging van onze bodem gebeuren er steeds meer grondverzakkingen of juister: krimpt de bodem. Dat veroorzaakt scheuren in woningen en andere gebouwen. Het is vandaag onduidelijk wat er nu wel of niet onder de verzekering valt. Ook de wet schept onvoldoende duidelijkheid. Daarom zoekt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker samen met de verzekeringsfederatie Assuralia naar een oplossing.

Sinds 2006 verplicht de wet om de dekking van de schade veroorzaakt door aardbevingen, overstromingen, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen en aardverschuivingen of grondverzakkingen verplicht op te nemen in de brandverzekering ‘eenvoudige risico’s’ (woningen, kleine handelszaken, …). Om te spreken van een aardverschuiving of grondverzakking moet het gaan om beweging van een massa van de bodemlaag. 

Met de opwarming van het klimaat duiken er echter nieuwe problemen op. Door de aanhoudende droogte en het zakken van het grondwaterpeil droogt onze bodem uit. Onze bodem is net zoals een spons. Wanneer ze vochtig is zet ze uit. Wanneer ze droog is krimpt ze. Hetzelfde gebeurt met de grond onder onze woningen, waardoor er scheuren in de woningen ontstaan. Hoewel grondverzakkingen en grondinkrimping vaak hetzelfde resultaat hebben, is het een ander fenomeen en rijst de vraag of dit met andere woorden ook onder verzekering valt en onze wettelijke regels voor de verzekeringssector. Niettegenstaande dat klimaatverandering en uitdroging een algemeen gegeven is, speelt het fenomeen op sommige plaatsen harder dan op andere. Het krimpeffect verschilt van type bodem tot type bodem, maar kan hoe dan ook een grote impact hebben. Scheuren dichten is niet de grootste ingreep. De fundering herstellen kan echter tot grote kosten leiden. 

Om die reden zoekt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker samen met Assuralia, de beroepsvereniging van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, naar een oplossing. Ofwel wordt er een algemene regeling gezocht via een aanpassing van de wet die dan voor iedereen geldt, ofwel wordt er voor de specifieke kwetsbare zones een oplossing op maat gezocht. Daarnaast kan er onderzocht worden of dergelijke schade als gevolg van een natuurramp kan worden beschouwd.

Staatssecretaris Eva De Bleeker:

Door de klimaatverandering en uitdroging van onze bodem gebeuren er steeds meer grondverzakkingen of juister: krimpt de bodem. Dat veroorzaakt scheuren in woningen en andere gebouwen. Het is vandaag onduidelijk wat er nu wel of niet onder de verzekering valt. Ook de wet schept onvoldoende duidelijkheid. Daarom zoekt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker samen met de verzekeringsfederatie Assuralia naar een oplossing.