ZOEKEN

De Bleeker werkt aan een Ombudsdienst voor de Bouw

De Consumentenombudsdienst pleit vandaag voor een aparte Ombudsdienst voor de Bouw. De Consumentenombudsdienst krijgt namelijk veel vragen over de bouwsector maar kan die niet doorgeven aan een meer specifieke ombudsdienst, zoals bij andere sectoren. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker laat weten dat ze inderdaad met de sector in gesprek is om zo’n aparte ombudsdienst op te zetten. Daarnaast wil ze de regels verfijnen en de handhaving versterken om conflicten te vermijden of te beteugelen. 

De bouwsector is een van de grootste sectoren van het land. Dat weet ook de Consumentenombudsdienst. Sinds hun oprichting worden ze geconfronteerd met veel vragen tot bemiddeling bij bouwgeschillen. Dat is dit jaar niet anders, zo blijkt uit hun jaarverslag. 

De Consumentenombudsdienst grijpt dit aan om te pleiten voor een specifieke Ombudsdienst voor de Bouw. Het is namelijk zo dat die voor een heel aantal sectoren er een aparte ombudsdienst bestaat. Zo’n specifieke ombudsdienst wordt door de sector gedragen en als de dienst beantwoordt aan een aantal criteria, zal die ook erkend worden door de overheid. Voor de bouw is men er echter nooit toegekomen aan de oprichting van zo’n aparte ombudsdienst. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker laat weten dat ze inderdaad werkt aan een Ombudsdienst voor de Bouw. Ze is daarvoor al in gesprek met de bouwsector om beweging te krijgen in het dossier. Dat laat ze weten in consumentenprogramma De Inspecteur op Radio 2. 

Volgens De Bleeker is de meerwaarde van een sectordekkende Ombudsdienst voor de Bouw duidelijk. Vandaag bestaat er Verzoeningscommissie Bouw. Die kan zich echter enkel uitspreken over technische geschillen. Bovendien moeten beide partijen akkoord zijn om naar de Verzoeningscommissie te trekken en zijn er kosten aan verbonden. Bij een volwaardige Ombudsdienst voor de Bouw kunnen consumenten terecht voor technische én contractuele geschillen. Het biedt ook de mogelijkheid om nog meer expertise en knowhow te verzamelen.  

Naast eigen kanalen zou een Ombudsdienst voor de Bouw ook aangesloten kunnen worden op het Uniek Consumentenloket dat De Bleeker aan het bouwen is. Dat loket moet fungeren als groot portaal voor alle soorten consumentenproblemen en vervolgens de vraag, melding of klacht doorverwijzen naar de bevoegde dienst. Het zal ook mogelijk zijn om de status van de vraag, melding of klacht op te volgen. Het Uniek Consumentenloket moet in de eerste helft van volgend jaar operationeel zijn. Het onderzoek daarvoor loopt. De overheidsopdracht wordt nog dit jaar uitgeschreven. 

Betere regelgeving en handhaving 

Daarnaast zegt De Bleeker ook werk te maken van betere regels en handhaving. Vandaag bestaat er de Wet Breyne die heel wat zaken zoals voorschotten, waarborgen en aansprakelijkheid regelt. Het toepassingsgebied van die wet is echter grosso modo beperkt tot nieuwbouw. Volgens De Bleeker is het nodig om de die regels te vertalen naar renovatie en aanpassingswerken zodat ook die consumenten degelijk beschermd zijn.  

Regels opstellen is volgens De Bleeker niet voldoende. Het zal ook nodig zijn om burgers te blijven informeren over hun rechten om conflicten zo veel mogelijk te vermijden. Wanneer die niet kunnen vermeden worden, is het nodig dat er goed gehandhaafd wordt. Vandaag is het zo dat bij een bouwgeschil het aankomt op de consument om het geschil voor een rechtbank te brengen. De inbreuken op de Wet Breyne kunnen momenteel niet gehandhaafd worden door een inspectiedienst. Ook dat gaat De Bleeker bekijken. 

De Bleeker: “Vanaf de eerste dag dat ik aantrad als staatssecretaris voor consumentenbescherming werd ik overstelpt met vragen over bouwgeschillen. Bij de Consumentenombudsdienst is het al jaren niet anders. Dat is niet onlogisch, gegeven de omvang van de bouwsector in ons land. Daarom zou het net logisch zijn om een specifieke, gespecialiseerde Ombudsdienst voor de Bouw te hebben, die de ganse sector dekt en die bemiddelde oplossingen kan zoeken voor alle soorten bouwgeschillen. Dat kan veel leed en ergernis besparen. Ik ben hiervoor in gesprek met de sector om hier samen werk van te maken.”