ZOEKEN

De Bleeker stelt onderzoek in naar piramidespelen uit docureeks FIRE en wil meer instrumenten om ze aan banden te leggen

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker heeft aan de Economische Inspectie en de FSMA gevraagd om een aantal praktijken die aan bod kwamen in de ondertussen afgevoerde VRT-reeks FIRE, te onderzoeken. In die reeks maakten een aantal jonge personen grote sier met geld. Ondertussen zijn er indicaties dat een aantal mogelijk verwikkeld zijn in piramidespelen. De Bleeker wil ook meer wettelijke instrumenten om dit soort piramidespelen aan banden te leggen.  

De omstreden reeks volgt een aantal jongeren die beweren volgens de FIRE-doctrine te leven. FIRE staat voor “Financial Indepence, Retire Early”. Het komt erop neer dat door slim om te gaan met geld door het bijvoorbeeld te beleggen financieel op jonge leeftijd financieel onafhankelijk te worden. De serie liet uiteenlopende verhalen zien. Van mensen die zeer zuinig lijken te leven tot mensen die er een zeer luxueuze levensstijl op na houden. Het was vooral de laatste categorie die voor heel wat beroering zorgde en er mee toe hebben geleid dat de serie offline werd gehaald. Onderzoek van onder meer VRT NWS liet zien dat er indicaties zijn dat één van de deelnemers betrokken zou zijn bij een piramidespel. Ander onderzoek bracht gelijkaardige indicaties naar boven over een andere deelnemer. 

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker was bij aanvang al een koele minnaar van het programma maar heeft op basis van deze indicaties nu ook gevraagd aan haar diensten om deze verder te onderzoeken. Concreet vraagt De Bleeker aan de Economische Inspectie en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) om onderzoek te voeren naar o.a. piramidespelen, onwettige aanbiedingen van financiële producten en beleggingsfraude.  

Het is niet de eerste keer dat De Bleeker optreedt tegen piramidespelen. Zo vroeg de Bleeker al eerder een onderzoek naar piramidespel IM Academy. Een van de deelnemers uit FIRE zou daar ook bij betrokken zijn geweest. Het onderzoek naar IM Academy werd vorige zomer gefinaliseerd. Meerdere processen-verbaal wegens inbreuken op het WER werden overgemaakt aan het parket. 

De Bleeker wil ook dat er een beter kader komt rond piramidespelen. Volgens haar is het aannemelijk dat we piramidespelen die draaien rond zogezegd financieel advies of training meer en meer zullen zien. In die strijd zijn er dan ook meer instrumenten nodig. Dat is echter niet zo evident omdat dit vandaag Europees eerder te beperkend en vaag geregeld is. 

Volgens De Bleeker geeft dat echter malafide personen te veel tijd en ruimte om dergelijke systemen op te zetten en geld af te troggelen. De Bleeker zal daarom op de informele Europese top over consumentenbescherming pleiten om het verbod op piramidespelen duidelijker en uitgebreider te regelen. In afwachting daarvan bekijkt De Bleeker wel of er marge is om via andere nationale mechanismen het net rond dit soort piramidespelen verder te sluiten. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Er is niets mis met succes en een mooi leven lijden met eerlijk verdiend geld. Geld via piramidespelen uit mensen persen is echter niets verdienstelijk aan. Het is niet alleen verwerpelijk, het is ook gewoon fraude en dat moeten we aanpakken. Ik vrees dat we in de toekomst meer en meer piramidespelen in de financiële en beleggingssfeer zullen zien. Daarom pleit ik er bij mijn Europese collega’s voor om het kader beter te maken en het net te sluiten.”