ZOEKEN

De Bleeker: 'Referentieprijs moet consumenten beschermen tegen frauduleuze koopjes’

De staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker, laat weten dat frauduleuze prijsaanduidingen tijdens de solden nog steeds een veel voorkomende vorm van oplichting blijven. Daar moet vanaf mei dit jaar verandering in komen met een verplichting tot weergave van de laagste prijs in een referentieperiode van 30 dagen voorafgaand aan het koopje. 

In 2021 voerde de Economische Inspectie maar liefst 6.776 controles uit op die prijsaanduiding. In 1.967 gevallen bleken één of meerdere wettelijke bepalingen geschonden. De controles leidden uiteindelijk tot het opstellen van 1.758 waarschuwingen en 252 processen-verbaal. Die cijfers zijn een significante stijging in vergelijking met vorig jaar, toen 2.038 controles leidden tot 986 waarschuwingen en 88 processen-verbaal. 

Fraude bij prijsaanduiding is een vorm van oplichting waarbij prijzen op een zeker moment, bijvoorbeeld net voor de soldenperiode, worden verhoogd. Consumenten die het slachtoffer worden, denken een fijn koopje te doen maar betalen eigenlijk evenveel, of zelfs meer, dan buiten de soldenperiode. Dat is niet alleen een lastige zaak voor de consument, maar ook nog eens verboden bij wet. 

De omzetting van de Omnibusrichtlijn, die ondernemingen verplicht om ook de referentieprijs aan te duiden, moet er vanaf eind mei dit jaar wettelijk voor zorgen dat frauduleuze prijzen veel minder kans krijgen. Die referentieprijs is de laagste prijs die door de verkoper werd toegepast tijdens een periode van minstens 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.  

Daarnaast laat Staatssecretaris De Bleeker weten dat de Economische Inspectie ook in de toekomst zal blijven inzetten op doorgedreven proactieve controles. Maar ze benadrukt ook dat het belangrijk is dat consumenten zelf waakzaam blijven en bedrog mee helpen voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld geen slecht idee om, bijvoorbeeld bij grotere aankopen, op voorhand lijstjes met producten en prijzen te maken. Consumenten die kennis hebben van zulke frauduleuze praktijken of zelf slachtoffer werden, raadt De Bleeker aan dit te melden via Het Meldpunt (http://www.meldpunt.belgie.be). Op die manier kan de Economische Inspectie een onderzoek instellen en correct optreden bij wanpraktijken. 

De Bleeker: ‘De soldenperiode is een moment waarop we als consument allemaal aankopen doen die we bij normale prijzen minder overwegen. Handelaars die dat principe tijdens de koopjes in hun prijzen misbruiken maken zich simpelweg schuldig aan oplichting en dat zijn praktijken waar we hard tegen zullen blijven optreden. Ik kijk daarvoor in eerste instantie uit naar de wijziging van het rechtskader. Die zal ervoor zorgen dat consumenten op een meer transparante en correcte manier informatie krijgen over prijsvermindering. Verkopers die daaraan verzaken of verder fraude blijven plegen, krijgen de Economische Inspectie op bezoek.’