ZOEKEN

De Bleeker over cijfers Meldpunt 2021: ‘Economische Inspectie zet alle zeilen bij voor controles op prioritaire domeinen’

De Economische Inspectie publiceerde vandaag het jaarverslag van haar Meldpunt. Daaruit blijkt dat in 2021 meer dan 47.000 consumenten melding maakten van misleiding of oplichting. Dat is een daling tegenover de recordcijfers van coronajaar 2020 maar nog steeds een grote stijging in vergelijking met het pre corona tijdperk. Staatssecretaris De Bleeker analyseerde de cijfers en ziet duidelijk de resultaten van haar beleid. Zo onderzoekt de Inspectie op haar verzoek nu ook intensiever klachten rond actuele, en voor de staatssecretaris prioritaire, domeinen zoals greenwashing. Dat zijn valse en misleidende groene claims.  

Afgelopen jaar ontving de Economische Inspectie maar liefst 47.917 meldingen. Dat is nog steeds een enorm aantal vergeleken met twee jaar geleden, waarin er iets meer dan 42.000 meldingen waren, maar is tegelijk al een daling in vergelijking met het recordjaar 2020, waarin meer dan 55.000 meldingen binnenkwamen. Het effect van de gebeurtenissen in dat jaar is dus nog niet volledig weg. Dat is bijvoorbeeld te zien in de 188 meldingen over pakketreizen, waarvan er nog een pak draaiden rond het niet tijdig uitbetalen van coronavouchers. Tegelijk verminderde de druk in andere coronadossiers aanzienlijk, waardoor werk kon gemaakt worden van de nieuwe prioriteiten die staatssecretaris De Bleeker intussen vooropstelde. 

Binnen die nieuwe prioriteiten zijn vooral de cijfers rond greenwashing opvallend. De laatste jaren gebruiken ondernemingen in hun reclameboodschappen steeds vaker het milieu om de consument te overtuigen. Zo’n milieuclaims zijn intussen een machtig marketinginstrument geworden. Maar helaas kloppen niet al die claims. Zo’n onjuiste of misleidende milieuclaims noemen we greenwashing, een schabouwelijke praktijk waartegen De Bleeker al sinds haar aantreden strijdt. Zo publiceerde ze guidelines voor bedrijven die het wel goed menen en zette ze in op de controles tegen de malafide spelers, zowel proactief als op basis van meldingen. In 2021 werden de eerste 29 controles uitgevoerd. Die gaven aanleiding tot 16 waarschuwingen. Alle gewaarschuwde ondernemingen gingen na het onderzoek vrijwillig over tot regularisatie. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: “De Economische Inspectie heeft in 2021 weer alles op alles gezet om alle klachten te onderzoeken en er het nodige gevolg aan te geven. We gaan zonder medelijden achter alle soorten van bedrog aan: van de klassieke vormen van misleiding over online fraude tot nieuwe prioritaire domeinen zoals greenwashing. De consument moet met een gerust hart kunnen winkelen of contracten kunnen afsluiten. Wie de rechten van de consument daarin niet respecteert, zal daarvoor gestraft worden.” 

De Bleeker wijst naar aanleiding van het jaarverslag op het belang van meldingen. Elke melding die het Meldpunt ontvangt, ondergaat een grondige analyse waarop, indien nodig, een onderzoek wordt geopend. Op dat onderzoek kan een waarschuwing of proces-verbaal volgen. In het geval van dat laatste wordt het dossier overgemaakt aan het parket voor eventuele gerechtelijke vervolging. “Het is enorm belangrijk dat elke vorm van misleiding gemeld wordt. Zo kan de Economische Inspectie fraudeurs achternagaan en beboeten en vermijden we samen dat er meer slachtoffers vallen.”