ZOEKEN

De Bleeker: “Ook zonder Europees begrotingsregels, zullen we budgettaire inspanningen aanhouden” 

Gisteren bekrachtigde de Europese Commissie dat de algemene ontsnappingsclausule ook in 2022 zal gelden en dat de normale Europese begrotingsregels niet zullen gelden. De Europese Commissie maant wel landen met hoge schuldgraad, zoals België, tot voorzichtigheid. Staatssecretaris voor Begroting laat weten dat ze inderdaad zal vasthouden aan het reeds afgesproken budgettair traject. De Bleeker wil het structureel tekort, dat reeds voor corona bestond, terugdringen.  

Om de Europese overheden de ruimte te geven om tijdens de coronacrisis de economische impact van de pandemie te bestrijden, activeerde de Europese Commissie in 2020 de General Escape Clause. Die algemene ontsnappingsclausule houdt in dat de normaal geldende Europese begrotingsregels niet gelden. Die houden normaliter in dat landen hun staatsschuld onder de 60% BBP moeten houden en hun begrotingstekort moeten beperken tot 3% BBP. Landen die daar niet aan beantwoorden krijgen van de Europese Commissie een landenspecifieke aanbeveling om naar die doelstelling te evolueren. Later besliste de Europese Commissie om de clausule ook in 2021 te activeren. Gisteren bekrachtigde de Commissie het voornemen om de clausule ook in 2022 actief te houden.  

Dat betekent dat ook in 2022 de Europese begrotingsregels niet gelden en de lidstaten geen aanbeveling of doelstelling krijgen opgelegd. De commissie maant echter landen met een hoge staatsschuld, zoals België, aan tot voorzichtigheid en raadt hen aan om toch al in de mate van het mogelijke inspanningen te doen.  

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker laat weten dat ze dat inderdaad zal blijven doen. Eind april diende ons land bij Europa haar stabiliteitsprogramma in. In dat stabiliteitsprogramma legt de regering uit welk budgettair traject ze zal lopen. Hoewel dus niet verplicht, heeft de Bleeker daar een duidelijk traject opgenomen om het structureel tekort, dat reeds voor corona bestond, terug te dringen richting de 3% van het BBP. Dat was ook zo afgesproken in het regeerakkoord en reeds dit jaar is er al een inspanning van 0,2% van het BBP. Die vaste inspanning zal de komende jaren worden herhaald. Vanaf volgend jaar zal daar nog eens een variabele inspanning van nog eens minstens 0,2% van het BBP bij komen.  

(Voor meer uitleg over het stabiliteitsprogramma: https://evadebleeker.be/nl/nieuwsbericht/detail/de-bleeker-legt-budgettair-stabiliteitsprogramma-vast-samen-met-regios)  

Staatssecretaris De Bleeker: “We moeten onze overheidsfinanciën in orde brengen, niet per se omdat Europa dat van ons vraagt. We moeten dat vooral doen omdat we dat verschuldigd zijn aan de toekomstige generaties van dit land. Zij verdienen op te groeien zonder een loodzware staatsschuld op hun schouders. Dus ook wanneer de Europese begrotingsregels niet van toepassing zijn, nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Ook zonder Europees verplichting, houden we vast aan ons budgettair traject om het structureel tekort in ons land terug te dringen en onze staatsschuld te stabiliseren.”