ZOEKEN

De Bleeker maakt overheidsrekeningen betrouwbaarder: Commissie voor de openbare comptabiliteit weer op de rails

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker laat weten dat de Commissie voor de openbare comptabiliteit haar activiteiten kan hervatten dankzij de officiële benoeming van haar leden en voorzitters. Die Commissie legt de boekhoudkundige regels voor de overheid vast en is daarom cruciaal voor de betrouwbaarheid van de overheidsrekeningen. 

De Commissie voor de openbare comptabiliteit is een interfederale organisatie die bepaalt via welke regels de boekhouding van alle overheden in ons land wordt opgesteld. De laatste twee jaar was de Commissie echter niet meer actief, onder andere door gebrek aan officieel benoemde leden. Die periode van stilstand was uiteraard slecht nieuws voor de revisie van de overheidsrekeningen, het Rekenhof tikte de federale overheid er vorig jaar dan ook voor op de vingers.  

De Bleeker: “Het gebrek aan duidelijke boekhoudkundige regels was vorig jaar één van de belangrijkste opmerkingen van het Rekenhof. Dat is begrijpelijk, want als er geen regels zijn, kunnen ze ook niet consequent toegepast worden.”  

Zo moet in normale omstandigheden bijvoorbeeld elk jaar het onroerend goed van een aantal overheidsorganisaties, zoals de Regie der Gebouwen en de FOD Buitenlandse Zaken, geherwaardeerd worden.  

Dat is belangrijk om een correct en waarheidsgetrouw zicht te krijgen op de waarde van de activa maar ook op de passiva van de overheid. Op dat vlak is er geen verschil met een privébedrijf. Als die aandeelhouders en investeerders tevreden willen houden moeten zij ook een juist beeld geven van hun situatie. 

In het geval van de overheid moeten de regels voor zo’n herwaardering op een onafhankelijke, uniforme en controleerbare manier worden opgesteld door de Commissie voor de openbare comptabiliteit. En wanneer die Commissie dan niet blijkt te functioneren, en er dus geen regels noch controle zijn, gaat de betrouwbaarheid van de rekeningen inderdaad achteruit. 

De Bleeker wijst er daarnaast op dat ze onlangs naar het parlement trok met een heus actieplan dat de algemene kwaliteit van de rekeningen moet verbeteren. Het heractiveren van de Commissie voor de openbare comptabiliteit is daar slechts een deel van, ook de organisatiebeheersing en het vervolledigen van het wetgevend kader zullen worden aangepakt. 

De Commissie voor de openbare comptabiliteit bestaat uit een 15-tal leden die alle regio’s en gewesten vertegenwoordigen en zal voorgezeten worden door voorzitster Ann Goossens en ondervoorzitters Lenne Gosseye en Luc Mabille.  

We moeten alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat de rekeningen van de overheid, op alle niveaus, kloppen. En dat kan alleen als de juiste regels gevolgd worden. Van de private sector vragen we immers net hetzelfde. De overheid moet daarin dus het goede voorbeeld geven. Het vernieuwen van organen als de Commissie voor de openbare comptabiliteit, die essentieel zijn voor een correcte en betrouwbare weergave van het gebruik van de overheidsmiddelen, is alweer een grote stap in die richting.”