ZOEKEN

De Bleeker geeft visuele update van Belgische overheidsfinanciën

De staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, heeft bij de voorstelling van de begrotingscontrole opnieuw een transparant en duidelijk overzicht gegeven van de overheidsfinanciën. Dat doet ze aan de hand van de publicatie van een infografiek met de inkomsten en uitgaven van de overheid. De Bleeker onderstreept al langer het belang van transparantie en wil de begroting van ons land voor burgers en bedrijven overzichtelijk en begrijpelijk maken. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker stelde vandaag in de Kamercommissie Begroting de begrotingscontrole 2022 voor. Samen met die voorstelling aan de parlementsleden, publiceert ze ook opnieuw een duidelijk visueel overzicht van de begrotingscijfers dat voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te begrijpen is.  

De Bleeker benadrukt die toegankelijkheid al sinds het begin van haar aanstelling en publiceerde eind vorig jaar een eerste infografiek. Ze beloofde dat voortaan telkens te doen bij grote wijzigingen, zoals de begrotingscontrole en de begrotingsopmaak, en maakt daar nu ook werk van : “Burgers moeten kunnen zien waar het geld van de overheid naartoe gaat. Als staatssecretaris voor Begroting vind ik het dan ook mijn taak om daarover te communiceren, zelfs als de cijfers op zich minder goed nieuws zijn.” De Bleeker verwijst daarmee naar de verschillende crisisuitgaven die de laatste jaren moesten gebeuren in het kader van de corona- en Oekraïnecrisis. 

Op lange termijn werkt de staatssecretaris aan een dynamisch platform waar burgers en bedrijven vlot informatie kunnen vinden over de federale begroting. Dat zal de transparantie nog verhogen en ervoor zorgen dat iedereen een beter zicht krijgt op de begroting.  

https://bosa.belgium.be/nl/overheidsbegroting