ZOEKEN

De Bleeker deelt analyse NBB: “Hervormingen nodig voor groei”

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker deelt de analyses van de Nationale Bank en haar Gouverneur Pierre Wunsch. Die stelt na het sterke herstel in 2021 er weer structureel beleid moet gevoerd worden en dat de periode van goedkoop geld achter de rug is. De Bleeker waarschuwde daar zelf ook al eerder voor. De cijfers van de Nationale Bank voor 2021 lopen grosso modo gelijk met eerdere cijfers van de FOD BOSA.  

Volgens nieuwe cijfers van de Nationale Bank (NBB) groeide of herstelde onze economie in 2021 met zo’n 6,1 procent van het BBP. België deed het daarbij beduidend beter dan het gemiddelde van de Eurozone (+5,2%). De gouverneur van de NBB bevestigt wat ook reeds door anderen werd gezegd, namelijk dat de regering de crisis goed beheerd heeft. De economie werd stevig gestut. Dat heeft geresulteerd in een zeer sterk en zeer snel herstel. 

Toch wijst de gouverneur op een aantal uitdagingen. Het herstel is door de krapte op de arbeidsmarkt, de energieprijzen en problemen in toeleveringsketens afgeremd geweest. Door de vraag verder te ondersteunen “riskeert men olie op het inflatievuur te gooien”, stelt Wunsch. Volgens Wunsch moeten de regeringen van dit land moeilijke keuzes maken, schulden stabiliseren en buffers aanleggen. Het idee dat dit kan opgelost worden door er meer geld tegen aan te smijten, klopt niet. Bovendien is de rente aan het stijgen. Volgens de Gouverneur is de periode van goedkoop geld dus ook achter de rug. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker deelt de analyse van de Nationale Bank en haar Gouverneur. In het verleden waarschuwde ze ook al dat om de groei gaande te houden, nog verdere hervormingen van de arbeidsmarkt, het pensioensysteem en de fiscaliteit cruciaal zijn. Ook waarschuwt De Bleeker al langer dat de inflatie wel eens minder tijdelijk zou kunnen zijn dan eerst aangenomen en dat er rentestijgingen zouden zitten aan te komen. “Het maakt duidelijk dat geld niet gratis is” zei De Bleeker daar al eerder over. 

Naast groeicijfers brengt de NBB ook begrotingsprognoses voor 2021. De NBB raamt het tekort voor 2021 op 6,2% van het BBP. De cijfers van de Nationale Bank liggen grosso modo in de lijn van de laatste raming voor 2021 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Die raamde het tekort voor 2021 op zo'n 6%. De federale overheid sloot daarmee de begroting af met een tekort van 30 miljard euro. Dat is zo’n 10 miljard minder dan in oktober werd gevreesd.  

Die laatste berekeningen zijn echter gemaakt op basis van gegevens van eind januari en daardoor ook al rekening hielden met de federale ontvangsten en uitgaven van december. De resultaten van de Nationale Bank van België doen dat echter niet. Zij werden midden januari al afgesloten, op het ogenblik dat deze gegevens nog niet bekend waren. Daardoor valt het totaal van de Nationale Bank inderdaad iets negatiever uit. Deze eerste inschattingen betreffen in beide gevallen eerste ramingen. 

Ongeacht het sterk herstel in 2021 en ongeacht het verschil tussen beide berekeningen, blijft de situatie volgens De Bleeker sowieso zeer ernstig. Daarom blijft de De Bleeker het belang benadrukken van de hervormingen die zijn afgesproken in het regeerakkoord. Alleen zo maken we ons land weerbaar voor toekomstige financiële schokken zoals renteverhogingen of crisisperiodes. 

Eva De Bleeker: “We hebben tijdens de pandemie alles uit de kast gehaald om onze burgers en bedrijven te redden. Met succes: onze economie heeft zich snel kunnen herstellen. Maar zoals de Nationale Bank aangeeft, stoot dat herstel op zijn limieten. Dat heeft onder meer te maken met de structurele problemen die reeds voor corona bestonden, en de krapte op onze arbeidsmarkt in het bijzonder. Willen we groeien, dan moeten er echt meer mensen op die arbeidsmarkt komen. Daarom moeten we deze blijven verder hervormen. Want alleen zo kunnen we verder groeien, wat ons ook zal helpen ons begrotingstekort te dichten en onze staatsschuld te verkleinen.”