ZOEKEN

De Bleeker brengt alle begrotingsministers van het land bij elkaar

Voor de eerste keer sinds lange tijd zijn de verscheidene begrotingsministers van ons land fysiek bijeengekomen. Dat gebeurde op initiatief van federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Op de agenda stond het gemeenschappelijk begrotingstraject dat ons land bij Europa moet indienen alsook een aantal dossiers waarvan de verdeling van de kosten tussen de verschillende overheden moeten besproken worden. De Bleeker wil beter gaan samenwerken met de verschillende overheden op begrotingsvlak.  

België is een complex land. De complexe federale structuur zorgt ervoor dat er naast de federale overheid een groot aantal regionale entiteiten. Zo heb je drie gemeenschappen (Vlaams, Franse, Duitstalige), drie gewesten (Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk) en drie gemeenschapscommissies in Brussel (Vlaams, Franse en gemeenschappelijke) en hun colleges. Al die uitvoerende organen hebben begrotingen en doen overheidsuitgaven. Ze hebben dus ook allemaal impact op het gezamenlijk begrotingssaldo van de Belgische staat.  

Omdat de federale regering binnenkort namens alle overheden in ons land een begrotingstraject moet indienen bij de Europese Commissie, heeft federaal staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker alle begrotingsministers rond de tafel gebracht. Dat gebeurde voor de eerste keer sinds lange tijd fysiek. Dat was nog niet gebeurd sinds de start van de coronapandemie en het aantreden van de regering De Croo. 

Op de agenda stonden ook een aantal dossiers waarvan de verdeling van de kostprijs tussen de federale overheid en de regionale overheden moest besproken worden, de zogenaamde interfederale budgettaire dossiers. Het gaat daarbij over plasticbijdrage die de Europese Unie van ons land vraagt, de verdeling van de inkomsten uit de handel in emissierechten (ETS), de kosten voor de vaccinatie en testing in het kader van de coronapandemie, de daling van de geraamde subsidies die ons land uit Europese RRF-fonds gaat ontvangen, de inkomsten uit de multibandveiling en tot slot de gevolgen van de overdracht van een aantal bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten in het verleden. 

De vergadering verliep constructief en de belangrijkste discussiepunten werden geïdentificeerd. Het toont de noodzaak voor verdere, doorgedreven samenwerking op deze thema’s.  

 

De Bleeker: “We leven in een complex land, waarin verschillende overheden verschillende taken uitvoeren. Dat komt er in de praktijk op neer dat in veel dossiers verschillende overheden verantwoordelijkheden delen. Dat geldt ook voor het begrotingssaldo op het einde van de rit. Ondanks de volledige autonomie van de diverse overheden in hun doen en laten, betekent dit wel dat je moet samenwerken. Het was daarom enorm belangrijk om alle begrotingsministers in dit land rond de tafel te krijgen. Ik ben hen dankbaar voor hun constructieve bijdrage en hoop dat dit een startpunt is voor een meer intensere samenwerking. Want alleen zo kunnen we het beste doen voor al onze burgers.”